FIT nabízí nové akademické pozice

Nabídka akademických pozic vhodných i pro zájemce zasažené situací na Ukrajině, které rádi přivítáme mezi naše zaměstnance.

FIT ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení nových akademických pozic. Pracujte na fakultě v příjemném a otevřeném pracovním prostředí, kde najdete kolegy zapálené pro svůj obor, kde panuje mladiství duch a obrovská touha posouvat se dál.

Otevřené akademické pozice na Katedru softwarového inženýrství:

  • Odborný asistent/docent/profesor v oboru počítačová grafika
  • Odborný asistent/docent/profesor v oboru virtuální a rozšířená realita
  • Odborný asistent/docent/profesor v oboru strojové vidění a zpracování obrazu

Před podáním přihlášky je možné domluvit si osobní návštěvu fakulty a seznámit se s jejím prostředím. Více informací na Informační desce fakulty.

Přihlášku s požadovanými přílohami zašlete nebo doručte v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení“ nejpozději do 6. května 2022 na adresu:

Mzdový a personální úsek FIT
ČVUT v Praze
Thákurova 9
160 00 Praha 6 

nebo elektronicky na dagmar.mala@fit.cvut.cz.