ČVUT patří podle prestižního QS Rankings mezi TOP 400 univerzit světa

15. 6. 2022

ČVUT v Praze dosáhlo dalšího historického úspěchu – poprvé za dobu měření univerzitních kvalit v prestižním žebříčku QS World University Rankings se dostalo do Top 400 global universities. Oproti loňsku si polepšilo o 25 míst a zaujalo 378. místo z letošního celkového počtu 2 642 hodnocených univerzit.

ČVUT v Praze zlepšuje své postavení v mezinárodním srovnání kontinuálně. Z českých univerzit si letos polepšilo nejvíce a zároveň se zařadilo mezi nejlepších 400 univerzit světa. Podle percentilu tak patří do skupiny nejlepších 27 %. Ve všeobecném srovnání je ČVUT celorepublikově na třetí příčce, za UK a VŠCHT. 

„Jsem velmi potěšen a poctěn, že pokračuje vzestupná tendence ČVUT ve světovém žebříčku, a že jsme dosáhli historicky nejlepšího umístění. Poděkování patří všem kolegům, ať už zaměstnancům či studentům, protože bez nich a jejich talentu a nasazení by se ČVUT nikdy mezi první čtyři stovky univerzit nedostalo,“ uvedl rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Žebříček zpracovává od roku 2004 poradenská společnost QS. Výsledky zahrnují šest kritérií, a to akademickou pověst, pověst u zaměstnavatelů, počty citací na akademického pracovníka, počty zahraničních pracovníků, počty zahraničních studentů a poměr mezi studenty a učiteli. Právě zde je letos ČVUT nejsilnější, když v tomto hodnocení obsadilo 194. místo. Více informací naleznete na stránkách ČVUT.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková