Letní škola Design Sprint: Games & City 2023

Ve dnech 6.–11. srpna 2023 pořádá FIT ČVUT Letní školu Design Sprint: Games & City, která je určena pro studenty středních škol, které baví moderní digitální technologie. Účastníci se naučí, jak na ideaci, prototypování i testování, a vše si prakticky vyzkouší na vlastním týmovém projektu. 

Program

Účastníci budou pracovat unikátní metodou Design Sprint, vyvinutou původně společností Google, díky které lze během 5 dnů přejít od nápadu přes testování až k finálnímu návrhu produktu nebo služby. Během kurzu se seznámí s moderními technologiemi, jako jsou digitální hry, virtuální a rozšířená realita či vizualizace, a s metodami návrhu, prototypováním a testováním.

Pro účast nejsou nutné žádné vstupní znalosti v oblasti programování či designu. Akce je zdarma.

Kapacita kurzu je 25 účastníků, které si fakulta vyhrazuje právo vybrat na základě krátkého motivačního medailonku vyplněného při registraci. Podmínkou účasti však nejsou žádné vstupní znalosti v oblasti programování či designu. 

Podrobný program, harmonogram a podmínky akce obdrží vybraní účastníci během června. Kurz se bude konat pouze fyzicky a organizátor je oprávněn změnit obsahovou náplň kurzu či jiné podmínky nebo je oprávněn kurz zrušit na základě nenadálé situace.

Registrace

Registrace probíhaly do 30. 4. 2023. Hlásit se mohli studenti středních škol starší 15 let. 

Registrací projevují studenti zájem o účast. O přijetí do kurzu budou informováni do 15. 5. 2023 na e-mail uvedený při registraci. Tito účastníci následně obdrží k vyplnění i závaznou přihlášku se všemi náležitostmi včetně souhlasu zákonného zástupce.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková