Studenti středních průmyslových škol absolvovali praxi na FIT ČVUT

19. 6. 2023Ivana Macnarová

Katedra číslicového návrhu FIT ČVUT připravuje pravidelně pro zájemce z pražských středních průmyslových škol odbornou praxi. Cílem je seznámit středoškoláky s tím, co a jak na fakultě učíme, a dát jim i příležitost vyzkoušet si samostatnou práci s moderním vybavením v učebnách i laboratořích pod dohledem kvalifikovaných učitelů. Letošní praxe proběhla v prostorách fakulty 22.–31. 5. 2023.

Praxe se zúčastnilo 24 studentů ze SPŠE Ječná, SPŠE V Úžlabině a nově z SPŠST Panská. Osmidenní program zahrnoval teoretické přednášky i praktická cvičení a studenti tak měli možnost nahlédnout do bakalářských i magisterských předmětů vyučovaných na FIT ČVUT, převážně ve specializaci Počítačové inženýrství. Vyzkoušeli si například předměty Struktura a architektura počítačů, Technologické základy počítačů, 3D tisk nebo Programování pro Arduino.

Nabyté teoretické znalosti z přednášek si mohli studenti následně vyzkoušet v praxi. V Laboratoři inteligentních vestavných systémů se učili programovat humanoidní roboty Pepper a NAO. Techniku pro zpracování vizuálních dat si vyzkoušeli v Laboratoři zpracování obrazu a interaktivní aplikace v Síťové multimediální laboratoři.

„Praxe pro středoškoláky na naší fakultě má již několikaletou tradici a věříme, že si studenti odnáší spoustu nových zážitků a znalostí. Zjistí, jak probíhá vysokoškolská výuka, a zažijí atmosféru i prostředí fakulty. Těší nás, že jsme vzbudili zájem o studium informatiky a středoškoláci považují praxi na FIT ČVUT za skvělou volbu,“ říká doc. Kateřina Hyniová z Katedry číslicového návrhu.

Studenti si prošli i celý dejvický kampus ČVUT a měli možnost prohlédnout si Národní technickou knihovnu. Závěrem prof. Hana Kubátová, vedoucí Katedry číslicového návrhu, předala studentům certifikáty o absolvování praxe a nejúspěšnější studenti byli odměněni věcnými cenami.