Novinky v oblasti podnikové informatiky přinesla Konference IEEE CBI 2023

21. 7. 2023

FIT ČVUT ve dnech 21.–23. 6. 2023 organizovala jubilejní 25. ročník mezinárodní konference IEEE International Conference on Business Informatics (IEEE CBI 2023). Konference nabídla přednášky, kde vědci z celého světa hovořili o novinkách v oblasti podnikové informatiky. Sešlo se množství příspěvků, které přinesly teoretické i praktické pohledy, perspektivy a způsoby myšlení na téma současné výzvy digitální transformace. Součástí akce byly také workshopy a vědecké fórum CBI.

Konference IEEE CBI 2023, které se na FIT ČVUT zúčastnilo 35 účastníků z celého světa, spojuje vědce a odborníky z různých odvětví. Funguje také jako centrum multidisciplinárního výzkumu v oblastech teorie řízení a organizace, ekonomie, informačních systémů, počítačových věd a informatiky. Na programu byly přednášky vědců, vědecké fórum a workshopy.

„Na konferenci bylo prezentováno mnoho zajímavých prací odborníků z celého světa. Bylo vidět, že okolo Business Informatiky existuje komunita odborníků, kteří se potkávají při různých příležitostech. Diskutovat o problematice neformálně mohli během čtvrteční prohlídky Prahy,“ shrnula akci Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a zástupkyně vedoucího výzkumné skupiny Centrum Business Informatiky.

Mezi hlavní řečníky patřil Massimiliano Masi, který hovořil na téma „Securing Critical Infrastructures with a cybersecurity digital twin“. Účastníci měli možnost poslechnout si také Vinay Kulkarniho, který rozvíjel téma „Toward AI Enabled Enterprise“, a Václava Řepu, jenž vystoupil s přednáškou „Philosophical Framework for Business System Modeling“.

Přednášky byly věnovány sedmi tematickým okruhům – Contextual Modeling, (Industrial) Internet of Things, Data-Based Engineering, IT Management, Design Science Research, Privacy and Security, Software Engineering. Vědecké fórum CBI pořádala fakulta pro loňský velký úspěch podruhé. Díky němu měli autoři pozvaní na konferenci možnost prezentovat svou práci a získat zpětnou vazbu, která jim umožní dále směřovat jejich výzkumné úsilí. 

Konference je zaštiťována organizací IEEE TCBIS (Technical Committee on Business Informatics and Systems), která ji pořádá od roku 1998.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková