Studenti prezentovali výsledky svého výzkumu na Prague Embedded Systems Workshop 2023

16. 7. 2023

Katedra číslicového návrhu FIT ČVUT ve dnech 29. 6. – 1. 7. 2023 organizovala mezinárodní výzkumné setkání Prague Embedded Systems Workshop (PESW 2023). Akce proběhla pod záštitou fakulty a ve spolupráci s výzkumnou skupinou Číslicový návrh a spolehlivost. Doktorandi zde prezentovali výsledky a pokroky ve svém výzkumu ve všech aspektech návrhu, testování a aplikací vestavných systémů. Součástí akce byly přednášky významných odborníků a soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci.

Konference, které se zúčastnilo celkem 38 lidí, se již tradičně zaměřovala zejména na spolehlivé a nízkoenergetické návrhy vestavných systémů. Studenti doktorských programů z různých univerzit měli příležitost prezentovat výsledky svého výzkumu. Akce nabídla mimo jiné zvláštní sekci zaměřenou na síťovou bezpečnost, kterou zastřešuje Laboratoř monitorování síťového provozu

Součástí konference byla také každoroční soutěž závěrečných prací, která je organizována jako studentská posterová sekce za podpory mezinárodní organizace IEEE a sponzorujících firem z průmyslu. Tak jako každý rok i letos bylo hlavním cílem PESW 2023 zprostředkovat studentům zpětnou vazbu k jejich závěrečným pracím, a pomoci tak začínajícím vědcům a vědkyním v prezentování výsledků jejich výzkumu. Soutěže se zúčastnilo 7 studentů, z toho 3 s bakalářskými a 4 s magisterskými závěrečnými pracemi, které byly obhájeny v tomto nebo minulém roce. 

Na prvním místě se umístil Bc. Martin Stahl z FIT ČVUT se svou magisterskou prací Návrh systému na čipu s procesorem RISC-V pro řídící obvod USI digitálního grafického pera. Druhé místo získal Adam Staes z FIT ČVUT se svou bakalářskou prací Kamerové zařízení pro monitorování vzdáleného prostoru pomocí ESP32-CAM a SIM800L modulů. Třetí místo obsadil Robert Kunzelmann z Technické univerzity Mnichov se svou magisterskou prací Modelování pokročilých funkcí CPU Pipeline pro rychlou a přesnou simulaci výkonu mikroprocesoru RISC-V. 

„Moje práce se týká návrhu systému na čipu pro řídící obvod grafického pera s procesorem RISC-V. Provedl jsem návrh tohoto systému, jeho implementaci do RTL, FPGA validaci a následně fyzickou implementaci do 180nm technologie. Tyto podněty jsem využil k simulacím teoretické spotřeby systému,“ uvádí ke své závěrečné práci Ing. Martin Stahl, vítěz studentské soutěže, a dodává: „Bylo velmi zajímavé mít možnost představit svou diplomovou práci zahraničním odborníkům z průmyslu a získat jejich zpětnou vazbu. Určitě to byla skvělá příležitost.“

Nedílnou součástí konference byly i přednášky významných odborníků z univerzit a praxe. Účastníci měli příležitost poslechnout si jedinečnou přednášku Dr. Fabiana Vargase z německého Leibnizova institutu. Prof. Vargas, světový odborník na návrh a testování HW a SW systémů na čipu pro vestavěné aplikace v reálném čase, hovořil na téma odolného procesoru RISC-V pro letecké aplikace. Mezi přednášejícími vystoupili také doktorandi Ing. Jaroslav Pešek, Tomáš Přeučil, MSc., a Ing. David Pokorný a jejich školitelé Ing. Tomáš Čejka, Ph.D., a Dr.-Ing. Martin Novotný z Katedry číslicového návrhu.

„Letošní ročník této významné konference se nesl v duchu originálních vědeckých příspěvků. Jejich autoři získali ke svým článkům podnětné recenze a prezentace autorů doprovázely konstruktivní diskuze, které jim pomohou v další vědecké práci. Jsem přesvědčena, že toto setkání bylo přínosem nejen pro autory příspěvků, ale také pro účastníky konference,“ shrnula průběh akce prof. Ing. Hana Kubátová, CSc., vedoucí Katedry číslicového návrhu a spolupředsedkyně konference PESW 2023.