Agentní systémy byly hlavním tématem letní školy EASSS 2023

25. 7. 2023

Na FIT ČVUT ve dnech 21.–23. 7. 2023 proběhl 23. ročník letní školy European Agent Systems Summer School (EASSS 2023) uspořádané výzkumnou skupinou Grafy, hry, optimalizace, algoritmy, teoretická informatika (G²OAT). Setkání nabídlo nejnovější poznatky z oblasti agentních systémů, přednášky na téma teorie her nebo třeba modelování finančních trhů.

Letní škola EASSS 2023, které se na FIT ČVUT zúčastnilo 42 zájemců z celého světa, zvyšuje povědomí o problematice agentních systémů, přináší nové kontaktní vazby a prohlubuje ty stávající. Na programu byly přednášky 9 zahraničních vědců a dvou odborníků z FIT ČVUT. 

„EASSS je akce se světovým renomé a Praha měla tu čest hostit její letošní již 23. ročník. Jsem rád, že byla naplněna hlavní myšlenka setkání, a to zajistit sdílení poznatků ve výzkumu agentních systémů. EASSS se i letos podařilo oslovit jak mnoho začínajících, tak zkušených výzkumníků, a tím přispět ke vzájemné výzkumné spolupráci,“ hodnotí průběh letní školy doc. RNDr. Dušan Knop, Ph.D., z výzkumné skupiny G²OAT a spoluorganizátor akce.

Mezi významnými zahraničními řečníky vystoupili například Argyrios Deligkas z Royal Holloway, University of London, a Themistoklis Melissourgos z University of Essex. Ve svém společném šestihodinovém příspěvku hovořili na téma Computation of Nash Equilibria: Recent Advances in Algorithms and Complexity. Až z daleké University of New South Wales v Sydney přijela představit svůj výzkum na téma Autonomous agents and agent based systems applied to Bond Markets Alicia Vidler. Antonis Bikakis z University College London ve své přednášce představil nové poznatky na téma Theory and Practice of Formal Argumentation. 

Za FIT ČVUT vystoupil Rodrigo Augusto da Silva Alves, Ph.D., z Katedry aplikované matematiky s přednáškou na téma Modern Recommender Systems a prof. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D., z Laboratoře robotických agentů (RoboAgeLab) se svým příspěvkem k problematice Multi-Agent Path Finding. 

Akce je pořádána pod záštitou organizace EURAMAS, Evropské asociace pro multiagentní systémy.