Cenu děkana za vynikající závěrečné práce za zimní semestr 23/24 získalo sedm studentů FIT ČVUT

5. 4. 2024Anna Čečáková

Děkan fakulty doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., oceňuje na konci každého semestru nejlepší bakalářské a diplomové práce studentů FIT ČVUT v Praze Cenou děkana. Vybírá je na základě doporučení komise pro státní závěrečné zkoušky. V zimním semestru 2023/2024 bylo oceněno sedm vynikajících závěrečných prací – tři bakalářské a čtyři diplomové. Diplom s finanční odměnou za ocenění studenti obdrželi z rukou děkana na slavnostní promoci v Betlémské kapli dne 26. března 2024.

„Jsem pyšný na výsledky našich studentů a těší mě, že opět mohu udělit několik cen za nejlepší závěrečné práce, z nichž některé mají opravdu reálné využití v praxi či publikační potenciál. Fakultní komise doporučuje opravdu kvalitní výběr a občas je pro mě náročné učinit finální výběr,“ hodnotí děkan Marcel Jiřina.

Oceněné bakalářské práce v zimním semestru 2023/2024:

Oceněné diplomové práce v zimním semestru 2023/2024:

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková