Studenti FIT ČVUT získali v týmech 1. a 3. místo na evropské soutěži EuroTeQ Collider

3. 5. 2024Anna Čečáková

29. dubna 2024 se na půdě ČVUT uskutečnilo české finále 4. ročníku evropské soutěže EuroTeQ Collider. Do soutěže se zapojilo 41 studentů ČVUT, z nichž 6 studentů z Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) mělo zastoupení ve dvou úspěšných týmech. Poprvé se také zúčastnili studenti Střední průmyslové školy sdělovací techniky (SPŠST) Panská, která je fakultní školou FIT ČVUT. Právě rozšiřování spolupráce se středními školami je jedním z úkolů univerzitní aliance EuroTeQ.

Studentské týmy si volily z devíti témat, které dostaly zadané od průmyslových partnerů spolupracujících s ČVUT. Navržená témata se týkala výzvy “Enhanced Connections for Sustainable Futures“ a rozděleny byly do kategorií People, Nature a Technology. Z průmyslu byly v letošním ročníku zastoupeny společnosti AVL, Pilsner Urquell (Asahi), Capexus (člen ČEZ esco), MAMA AI, ORORO, PRE a Valeo.

Ve vítězném studentském týmu Anomaly Pulse Masters spolupracoval student FIT ČVUT Kamran Aghalarli s dalšími studenty z ostatních fakult a s jedním zástupcem studentů ze SPŠST Panská na projektu Anomaly Pulse Masters, který se zabýval tématem „Digital Ear“ od zadavatele Pilsner Urquell (Asahi). Studenti svůj projekt postavili na monitorování zvuku a filtrování hluku pomocí systému YeastBeast. V praxi bude zařízení fungovat tak, že v momentě, kdy systém detekuje nestandardní zvuk, spustí se alarm. Software, využívaný k tomuto účelu, bude využívat strojové učení tak, aby uměl rozeznat různé odchylky od normální hladiny hluku, kterou mu předem definuje obsluha výrobní linky. 

Milan Bittner, malting manager společnosti Pilsner Urquell, ohodnotil spolupráci s ČVUT následovně: „Bylo inspirativní sledovat studenty, s jakým zájmem a profesionalitou se věnovali zadaným tématům. Zvlášť mě potěšilo, že dva z týmů, které se věnovaly naší výzvě, obsadily první dvě místa. EuroTeQhaton je pro studenty cennou zkušeností, která jim pomůže v jejich dalším studiu a profesním životě, a zároveň jim dává jedinečnou šanci otestovat své znalosti, ukázat svůj růstový mindset a odvahu a získat praktické dovednosti v reálném prostředí.“

Třetí místo získal projekt, který zpracovával téma automatického generování bibliografických metadat. Zadavatelem byla společnost Ororo. Na jeho zpracování se podílel studentský tým Visionary, složený výhradně ze studentů FIT ČVUT – Bc. Anna Husieva, Bc. Kostiantyn Kuznietsov, Artem Shitin, Natik Agaev a Bc. Kostiantyn Zaihraiev. Výsledkem jejich spolupráce je flexibilní, snadno použitelný a předem vyškolený model, který je k dispozici zdarma a má velice intuitivní ovládání (využívá platformu Easy OCR). Jedinou placenou složkou je využití ChatGPT, na kterou je systém navázán.

"Při práci na projektu bylo naším cílem především snadné použití a možnost následné integrace navrženého prototypu. Myslíme si, že se nám to podařilo díky úspěšnému delegování požadavků podle určitých schopností každého člena týmu. Úspěšná prezentace projektu našeho týmu znamená možnost přispět k digitalizaci světa." uvádí Kostiantyn Kuznietsov, student FIT.

Všechny tři vítězné studentské týmy představí v 8. až 10. června svá inovativní řešení na mezinárodní soutěži EuroTeQaThon v Paříži. Soutěžit budou s ostatními studenty z dalších 7 zahraničních partnerských univerzit.. Vítězové mezinárodní soutěže v Paříži si tak zajistí účast na akci EuroTeQ Ignite Bootcamp, která se uskuteční v Barceloně.
 

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková