Proběhl již třetí ročník výzkumného programu VýLeT

3. 12. 2019

Na FIT ČVUT již třetím rokem probíhá program podpory letního studentského výzkumu nazvaný Výzkumné léto na FIT (VýLeT), který má za cíl zapojit studenty do vědecko-výzkumných aktivit na fakultě. Za samostatnou vědeckou práci a její publikaci studenti získávají mimořádné stipendium. Do podpory vědecké činnosti studentů FIT tímto již potřetí investuje až 2 miliony Kč.

V současném ročníku se do programu zapojilo více než 50 studentů bakalářského a magisterského studia. Studenti ve spolupráci s mentory z řad akademických pracovníků a doktorandů FIT tak svým výzkumem pomáhají řešit problémy v běžném životě i ve vědecké sféře. Pohybují se v různých oblastech od archeologie, přes astronomii až po předpověď počasí. Program VýLeT si klade za cíl vést studenty k samostatné vědecké práci a publikační činnosti. Téma vědecké práce si mohli studenti buď zvolit sami, nebo měli k dispozici témata vypisovaná mentory z řad akademických pracovníků FIT.

„Každý student pracující na zvoleném tématu je odměněn účelovým stipendiem ve výši 20 tisíc Kč za prezentaci prvních výsledků prostřednictvím takzvaného blogpostu,“ říká doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum a garant programu VýLeT, a dodává: „Blogpost je ve své podstatě prezentace pro širší veřejnost, ve které student popisuje cíl a dosažené výsledky svého výzkumu.“

Student magisterského programu Bc. Matej Choma zaměřil svůj výzkum na krátkodobou, vysoce přesnou předpověď počasí. Ve spolupráci s Meteopressem vyvíjí efektivní systém, který na základě aktuálních meteorologických dat dokáže předpovědět radarové snímky srážek na desítky minut dopředu. Systém nalezne praktické využití při předpovědi bouřek, přívalových srážek a dalších extrémních výkyvů počasí.

Srážky nad Českou republikou zachycené meteorologickým radarem

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková