Laboratoř inteligentních vestavných systémů

Logo laboratoře
Logo laboratoře inteligentních vestavných systémů

Laboratoř inteligentních vestavných systémů je zaměřena na vestavné systémy s integrovanými prvky umělé inteligence. Jejím cílem je poskytovat technické zázemí pro výuku a výzkumné projekty v oblasti inteligentních vestavných systémů a robotiky.

Pracoviště se orientuje na řízení robotů na vyšší úrovni. Při řízení robotů využívá následující metody umělé inteligence.

  • Rozpoznávání obrazu
  • Analýza a syntéza řeči
  • Zpracování informace ze senzorů
  • Strojové učení
  • Integrace internetových služeb

O laboratoři

Hlavním zaměřením laboratoře jsou v současné době humanoidní roboti. Laboratoř vlastní humanoidního robota NAO. Pracoviště se orientuje na řízení robotů na vyšší úrovni. Experimentuje také s kolovými roboty, implementacemi neuronových sítí na programovatelných hradlových polích (FPGA) a výkonných paralelních architekturách.

Laboratoř je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání projektem „Laboratoř inteligentních vestavných systémů na FIT ČVUT v Praze“. Cílem projektu je vytvořit a technicky vybavit laboratoř podle nejmodernějších trendů.

Loga MŠMT a OP VVV
Loga OP VVV a MŠMT

Výzkumná činnost

Laboratoř zkoumá aplikace neuronových sítí, zejména hlubokého učení pro řízení robotů, jejich orientaci v prostoru a modelování přirozeného chování. Laboratoř se věnuje výzkumným aktivitám v řadě oblastí.

  • Algoritmy výpočetní inteligence
  • Neuronové sítě
  • Posilované učení (reinforcement learning)
  • Hluboké učení (deep learning)
  • Implementace neuronových sítí na programovatelných hradlových polích (FPGA)

Pedagogická činnost

Laboratoř je technickým zázemím pro výuku předmětů a také pro bakalářské a magisterské práce studentů. Laboratoř slouží zejména studentům počítačového a znalostního inženýrství, ale je otevřená studentům všech oborů.

V laboratoři probíhá výuka několika předmětů Katedry číslicového návrhu. Jedná se o předměty inteligentních vestavných systémů pro bakalářský a magisterský studijní program.

Kontakt

Laboratoř inteligentních vestavných systémů vede Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Laboratoř sídlí v 10. patře Budovy A v místnosti TH:A-1054. Další informace jsou také na webu laboratoře.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D., miroslav.skrbek@fit.cvut.czVedoucí laboratoře inteligentních vestavných systémů


Poslední změna: 27.3.2019, 12:00