Obhájené habilitační práce

Jméno Název práce Datum obhajoby Místo obhajoby
doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D.  Randomized Interative Logic Synthesis Algorithms 15.5.2013 VUT v Brně
doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan Foundations of the Automatic Analysis of Cyber-Physical Systems 25.6.2015 FIT ČVUT v Praze
doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D. Performance Problems in Logic Synthesis 14.12.2015 FIT ČVUT v Praze
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D. New Storage Formats and Algorithms for Sparse Matrices 20.6.2016 FIT ČVUT v Praze
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D. Meta-learning Templates: Beyond Algorithm Selection in Data Mining 30.5.2017 FIT ČVUT v Praze
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. Morphisms, infinite words, and symmetries 1.6.2017 FJFI ČVUT v Praze
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D. Conceptualisation: Chapters from Harmonising Enterprise and Software Engineering 7.2.2019 FIT ČVUT v Praze

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.cz


Poslední změna: 10.4.2019, 12:16