Projekt Laboratoř inteligentních vestavných systémů

Loga MŠMT a OP VVV
Loga OP VVV a MŠMT

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií s názvem „Laboratoř inteligentních vestavných systémů na FIT ČVUT v Praze“ má za cíl vytvořit a vybavit Laboratoř inteligentních vestavných systémů. Ta je odborným pracovištěm Fakulty informačních technologií ČVUT poskytující technické zázemí pro studenty vybavené podle nejmodernějších trendů. Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002533
Odborný garant projektu
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Projektový manažer
Ing. Miroslav Balík, Ph.D.
Zahájení projektu
1. 9. 2017
Ukončení projektu
30. 6. 2019
Délka trvání
22 měsíců

Obsah projektu

Vybudovaná Laboratoř inteligentních vestavných systémů bude poskytovat unikátní a kvalitní expertní technické zázemí pro práci studentů. Umožní zlepšit výuku bakalářských a magisterských studijních předmětů v oblasti inteligentních vestavných systémů a robotiky.

Předmětem projektu je vybavení laboratoře moderním technickým vybavením z oblasti robotiky. Laboratoř bude vybavena humanoidními roboty, průmyslovými kooperativními roboty a sadami menších robotů různých typů. Dále bude laboratoř vybavena výkonným výpočetním serverem s GPU pro učení neuronových sítí a optimalizační úlohy z oblasti výpočetní inteligence.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku předmětů inteligentních vestavných systémů pro bakalářský a magisterský studijní program. Konkrétně se jedná o předměty Základy inteligentních vestavných systémů (BI-ZIVS)Inteligentní vestavné systémy (MI-IVS).

Dalším cílem je také poskytnout studentům plnohodnotně vybavené zázemí pro závěrečné bakalářské a magisterské práce. Především se jedná o studenty oborů počítačového a znalostního inženýrství. Laboratoř však bude otevřená studentům všech oborů.

Výstupy projektu

V rámci projektu vznikne špičkově technicky vybavená laboratoř, kterou budou moci využívat studenti v rámci pravidelné výuky i mimo ni. Očekáváme, že se pořízená technika stane pro studenty snadněji zvládnutelná a tím i atraktivnější a přístupnější.

Laboratoř bude vybavena následujícím vybavením:

  • dvěma typy humanoidních robotů,
  • průmyslovými kooperativními roboty,
  • širokým spektrem typů menších robotů (například kolovými roboty) a
  • vlastním výkonným výpočetním serverem s výkonnými grafickými procesory (GPU).

Nové vybavení poskytne dostatečný výpočetní výkon pro simulaci robotů, strojové učení, zejména pro neuronové sítě, hluboké učení, přírodou inspirované optimalizační algoritmy a řízení robotů v reálném čase. Výpočetní server s grafickými procesory bude zajišťovat infrastrukturní funkce pro správu robotů a jejich programového vybavení.

Po integraci výsledků komplementárního ESF projektu v podobě infrastrukturního programového vybavení budou mít studenti snadnější přístup k veškerému technickému vybavení. A to jak z hlediska autentizace k operačním systémům robotů, nahrávání programových modulů do robotů, tak i snadnějšímu vývoji aplikací formou knihoven a speciálních aplikací.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D., miroslav.skrbek@fit.cvut.czVedoucí laboratoře inteligentních vestavných systémů


Poslední změna: 23.1.2018, 15:19