Inteligentní web

Výzkum a vývoj nových metod, nástrojů a technologií pro objevování, využívání a integraci informací a služeb na webu.
 
Výzkumná skupina vyvíjí a vyučuje moderní webové technologie a standardy pro efektivní využití informací a služeb na webu. Konkrétně se zabýváme algoritmy pro dolování dat z webu, analýzou sociálních sítí a návrhem a implementací moderních aplikací založených na nových typech infrastruktur a technologií middlewaru, webových služeb a cloud computingu.
 
http://wi.fit.cvut.cz/
 

Vedoucí
Doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D., tomas.vitvar@fit.cvut.cz

Výzkumná témata vedoucího
Sémantický web, webové služby

Další členové

 • Ing. Milan Dojčinovski (Sémantický web, Linked Data, Information Retrieval, Webové služby)
 • Ing. Jaroslav Kuchař (Sémantický web, Webová Analytika, Sociální výpočet, Personalizace a doporučování obsahu)
 • Ing. Ivo Lašek (Sémanticý web, Linked Data, Information Retrieval)
 • Ing. Radek Zunt (Crowdsourcing, Sémantický web)
 • Ing. Jakub Klímek, Ph.D. (XML, modelování dat, integrace schémat, evoluce schémat)

Výzkumná témata skupiny

 • Sémantický web
 • Linked Data
 • Webové služby
 • Dolování dat z webu
 • Extrakce informací
 • Sociální výpočet
 • Personalizace a doporučování obsahu
 • Zpracování přirozeného jazyka

Vyučované předměty - zkratky
MI-W20, MI-MDW, MI-DDW, MI-SWE

Články

 • T. Vitvar, S. Vinoski, C. Pautasso: Programmatic Interfaces for Web Applications, IEEE Internet Computing, Volume 16, Number 4, 2012.
 • T. Vitvar, J. Kopecky, J. Viskova, A. Mocan, M. Kerrigan, D. Fensel: Semantic Web Services with Lightweight Descriptions of Services, Advances in Computers, Volume 76, Elsevier, 2009.
 • T. Vitvar, V. Peristeras, K. Tarabanis: Semantic Technologies for E-Government, Springer, 2009.
 • M. Dojchinovski, J. Kuchar, T. Vitvar, M. Zaremba: Personalized Graph-based Selection of Web APIs, The 11th International Semantic Web Conference, Boston, USA, Springer, 2012.
 • M. Zaremba, T. Vitvar, S. Bhiri, M. Hauswirth: Service Offer Discovery Using Genetic Algorithms, IEEE European Conference on Web Services, Lugano, Switzerland, IEEE CS Press, 2011.
 • M. Zaremba, T. Vitvar, S. Bhiri, M. Hauswirth: Preference-based Discovery of Dynamically Generated Service Offers, The 8th International Conference on Services Computing, Washington DC, USA, IEEE CS Press, 2011.
 • Kuchař J., Kliegr T. GAIN: web service for user tracking and preference learning – a SMART TV use case. In Proceedings of the 7th ACM Recommender Systems Conference (RecSys 2013), Hong Kong, China. ACM, New York, NY, USA, 467-468.
 • J. Kuchař, T. Kliegr, Bag-of-Entities text representation for client-side (video) recommender systems. In First Workshop on Recommender Systems for Television and online Video (RecSysTV), ACM RecSys 2014 Foster City, Silicon Valley, USA, 6th-10th October 2014
 • M. Dojchinovski, T. Vitvar: Personalized Access to Linked Data, The 19th International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management, Linköping, Sweden, Springer, 2014.
 • M. Dojchinovski, T. Kliegr: Entityclassifier.eu: Real-time Classification of Entities in Text with Wikipedia, The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, Prague, Czech Republic, Springer, 2013.


Poslední změna: 21.1.2019, 16:12