Doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů 2016

Akademický senát ČVUT vyhlásil na svém zasedání dne 25. 5. doplňovací volby ve volebním obvodu studentů FIT.
 
Dílčí volební komise byla zvolena AS FIT ČVUT na 4. zasedání dne 17. 5. 2016 ve složení Ing. Pavel Kubalík, Ph.D., Ing. Petr Pulc, doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D., RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D., Ing. Eliška Šestáková.
 
Komise vyhlásila termín voleb s možností navrhnout kandidáta do 15:00 hodin středy 15. 6. 2016 s možností opravit nebo doplnit podaný, ale nevyhovující návrh do čtvrtka 16. 6. 2016. Ve stanovené lhůtě byl komisi doručen jeden návrh, který byl ještě 15. 6. 2016 doplněn tak, že byl vyhovující.
 
Hlasování proběhlo prostřednictvím elektronické volební aplikace v termínu od poledne pondělí 20. 6. 2016 do poledne čtvrtka 23. 6. 2016. Hlasování bylo umožněno po celou dobu hlasování všem, kteří byli studenty k pátku 17. 6. 2016.

Výsledky

Voleb se zúčastnilo 270 z 1581 oprávněných voličů, což je 17,1% a volby jsou platné. Počet platných hlasů pro kandidáta:
Pořadí Kanditát Počet hlasů Procent Výsledek
1 Bc. Matouš Pištora 241 83,9 Zvolený náhradník

 

 

 

Více informací na volebním webu.

 Poslední změna: 3.12.2018, 12:48