Řádné volby do Akademického senátu ČVUT pro volební období 2020–2022

Volební komise vyhlašuje výsledky voleb do Akademického senátu ČVUT ve volebních obvodech studentů a zaměstnanců.

Výsledky voleb

Volební obvod studentů

Počet oprávněných voličů: 2 239
Počet hlasujících: 677
Volební účast: 30,2 %

Pořadí Kandidát Počet hlasů Procent
Zvolení senátoři
1 Ing. Stanislav Jeřábek 502 74,2
2 Ing. Jan Řezníček 353 52,1
Zvolení náhradníci
3 Tomáš Valenta 214 31,6

Volební obvod zaměstnaců

Počet oprávněných voličů: 121
Počet hlasujících: 83
Volební účast: 68,6 %

Pořadí Kandidát Počet hlasů Procent
Zvolení senátoři
1 doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. 64 77,1
2 Ing. Lukáš Bařinka 51 61,4
3 PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D. 41 49,4
Zvolení náhradníci
4 Ing. Jiří Smítka 25 30,1
5 RNDr. Igor Čermák, CSc. 24 28,9

Průběh voleb

Volí se elektronicky ve volební aplikaci v termínu od pátku 6. 12. 2019 1:00 do středy 11. 12. 2019 14:00. Aplikace umožní voliči po přihlášení hlasovat pro nejvýše takový počet kandidátů z příslušné části akademické obce, jako je počet volených zástupců daného obvodu. Tedy studenti mohou hlasovat pro nejvýše dva kandidáty, akademičtí pracovníci pro nejvýše tři kandidáty. Zároveň je v aplikaci možné si prohlédnout jednotlivé kandidátky. Podrobný průběh voleb stanovuje Volební řád.

Členy z řad akademických pracovníků volí pouze zaměstnanecká část akademické obce a členy z řad studentů volí jen studentská část akademické obce.

Studenti, kteří jsou zároveň zaměstnanci, si přímo v aplikaci vyberou, zda chtějí hlasovat ve volebním obvodu studentů, či zaměstnanců, nejpozději ve středu 4. 12. 2019 14:00. Pokud tak neučiní, budou považováni za zaměstnance.

Kdy jsou volby platné

Volby do AS ČVUT jsou platné při celkové účasti nejméně 15 % voličů, což je vyhodnoceno zvlášť v obou volebních obvodech. Není-li tato podmínka v některém volebním obvodu splněna, koná se druhé kolo voleb v daném volebním obvodu. Pokud ani ve druhém kole není splněna, koná se kolo třetí, ve kterém už se k této podmínce nepřihlíží.

Kdo je zvolen

Do AS ČVUT jsou zvoleni 3 akademičtí pracovníci s nejvyšším počtem hlasů, pokud získali alespoň 15 % hlasů akademických pracovníků, kteří se zúčastnili voleb.

Do AS ČVUT jsou zvoleni 2 studenti s nejvyšším počtem hlasů, pokud získali alespoň 15 % hlasů studentů, kteří se zúčastnili voleb.

V případě rovnosti hlasů u více kandidátů rozhoduje los.

Náhradníky se stávají všichni ostatní kandidáti, kteří získali ve svém volebním obvodu alespoň 15 %.

Harmonogram voleb

Kandidátky lze podávat do 4. 12. 2019 14:00. Samotné volby proběhnou 6.–11. 12. 2019. Výsledky voleb budou neprodleně po skončení voleb.

22. 11. 2019
Vyhlášení harmonogramu voleb a podmínek pro registraci návrhů
4. 12. 2019 ve 14:00
Uzávěrka registrace kandidátů
6. 12. 2019 1:00 – 11. 12. 2019 14:00
Elektronické volby

Dílčí volební komise

Volby řídí hlavní volební komise ČVUT. Provedení voleb na FIT ČVUT zajišťuje dílčí volební komise ve složení:

  • Bc. Marek Erben
  • Ing. Martin Kohlík, Ph.D.
  • Katarína Krbilová
  • Ing. Ivo Petr, Ph.D. – předseda
  • RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D.
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Ivo Petr, Ph.D., ivo.petr@fit.cvut.czPředseda dílčí volební komise


Poslední změna: 12.12.2019, 11:53