Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Ing. Simona Buchovecká, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Detekce útoků na Active Directory

Autor
Lukáš Kotlaba
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Simona Buchovecká
Oponenti
Ing. Miroslav Prágl, MBA
Anotace
Organizace, které využívají Active Directory pro správu identit, musí chránit svá data před protivníky a bezpečnostními hrozbami. Tato práce analyzuje známé útoky na Active Directory a možnosti jejich detekce založené na Windows Security auditu. Implementační část je zaměřená na návrh detekčních pravidel pro analyzované scenáře útoků. Pravidla byla navrhnuta a implementována v technologii Splunk, následně otestována a vyhodnocena vykonáním útoků ve virtuálním prostředí. Navrhnutá pravidla, případně detekční principy v nich použité, mohou sloužit jako základ implementace bezpečnostního monitorování Active Directory prostředí v organizacích, a to nezávisle na vybrané technologii. Příloha práce obsahuje navrhnutá pravidla ve formě Analytic Stories, která rozširují obsah existující aplikace Splunk ES Content Update. Analytic Stories jsou navíc doplněna o relevantní vyhledávání, která poskytují kontext využitelný pro investigaci.