Ing. Jiří Dostál, Ph.D.

Publikace

System on Chip for Comparison of Precise Time Sources

Rok
2017
Publikováno
Proceedings of 2016 IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2017. ISBN 978-1-5090-0693-9.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
This paper deals with a precise time, particularly comparison of diverse precise time transfer methods and sources. We deal with two ways of the precise time acquisition - the dedicated time and frequency transfer infrastructure and the time network protocols. For the needs of distinct time and frequency methods evaluation, we designed a FPGA based System on Chip (SoC) that may acquire time and frequency from dedicated time transfer infrastructure or from a standard TCPIP network utilizing IEEE 1588 or NTP protocol. The SoC is implemented on a Zynq field-programmable gate array (FPGA). We also present an experience with the design and intended applications of our system.

Next generation of architecture for precise time measurements

Rok
2015
Publikováno
Proceedings of 2015 IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS). Piscataway: IEEE, 2015. ISBN 978-1-4673-7775-1.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
This paper deals with a new generation of our adapters for atomic clock timescale comparison and other time measurements. Our currently operated adapters are based on Virtex 5 FPGA and the further development on this platform is obsolete. We describe our experience with FPGA based time measurement system consisting of one or two channel interpolating counter. We propose the new design based on the Zynq All Programmable SoC platform and present testing results.

Dual interpolating counter architecture for atomic clock comparison

Rok
2014
Publikováno
Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014. pp. 32-35. ISBN 978-1-4799-7630-0.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
This paper deals with an accurate time transfer and atomic clocks comparison in a geographically distant locations utilizing the optical lines. A new dual interpolating counter architecture for the clock comparison over an optical network is presented, especially utilizing dense wavelength division multiplexing (DWDM). There are described the time transfer method and the details of the interpolating counter implementation (the interpolator feed and the run time interpolator calibration). Experiences with the current embedded time interval counter design in the FPGA are presented as well.

Time and Frequency Transfer in Local Networks

Autoři
Rok
2014
Publikováno
Sborníik příspěvků PAD 2014. Liberec: TUL, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, 2014, pp. 141-147. ISBN 978-80-7494-027-9.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
This paper deals with three main topics: time protocols, an atomic clock timescale comparison and a precise timestamping. There is described a theoretical background and a state-of-the-art approach. The main topic is the research in the field of time transfer protocol IEEE 1588 – PTP. It is aimed at one of essential tasks – the precise timestamping. The design of accurate FPGA based time measurement device with an interpolating counter is described as well. Achieved results were verified and utilized in adapters for accurate time transfer in optical links.

Atomic Clock Comparison over Optical Network

Rok
2013
Publikováno
2013 IEEE 20th International Conference on Electronics, Circuits, and Systems (ICECS 2013). Piscataway: IEEE, 2013. pp. 682-685. ISBN 978-1-4799-2452-3.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
This paper deals with an accurate time transfer and atomic clocks comparison. It presents an adapter for clock comparison over an optical network, especially utilizing dense wavelength division multiplexing (DWDM). The adapter is a field-programmable gate array (FPGA) based device with DWDM transceivers and frequency synthesis functionality. For the second generation of adapters an embedded interpolating time interval counter in FPGA was developed. We also present results of interpolating counter functionality evaluation in respect to SR620 universal counter.

Precision Time and Frequency Distribution

Autoři
Rok
2013
Publikováno
Počítačové architektury a diagnostika - PAD 2013. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2013, pp. 99-103. ISBN 978-80-261-0270-0. Available from: http://www.kiv.zcu.cz/pad2013/
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
This paper deals with two main topics: the FPGA based time measurement device with an interpolating counter and the research in the field of protocol IEEE 1588 – PTP. The need for precise time and frequency synchronization between devices with microsecond accuracy is nowadays not only scietific problem. Precise time is also the base of the GPS system and modern telecomunications. There are also new fields of precise time application e.g. finance and high frequency trading. Therefore is important somehow to distribute the precise time practically – the easiest way to do this is utilizing existing computer networks.

The hardware architecture and device for accurate time signal processing

Rok
2013
Publikováno
Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS’2013). Kharkiv: Kharkov National University of Radioelectronics, 2013, ISBN 978-1-4799-2095-2. Available from: http://www.ewdtest.com/conf/
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
The paper describes architecture, design and implementation of accurate time interval counter into the FPGA (field-programmable gate array) structure. We embedded it into the specialized adaptor for time transfer over optical links. We also present achieved results of comparison with precise commercial counter SR-620.

Přenos času a frekvence v lokálních sítích

Autoři
Rok
2012
Publikováno
Počítačové architektury a diagnostika - PAD 2012. Praha: ČVUT v Praze, 2012, pp. 43-48. ISBN 978-80-01-05106-1.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
Tento článek se věnuje popisu tématu dizertační práce v oblasti přenosu přesného času a frekvence v počítačových sítích. Článek uvádí čtenáře nejprve do problematiky přesného času, jeho distribuce a synchronizace, zejména v lokálních počítačových sítí. Nadále se věnuje protokolu IEEE 1588 (PTP), který umožňuje sub-mikrosekundovou přesnost času. V další části je popsán projekt zařízení pro porovnávání atomových hodin přes síť DWDM, jehož hlavní část je interpolační čítač implementován v FPGA technologii. Tento čítač slouží rovněž jako základní stavební kámen pro další digitální návrhy, jejichž cílem je pokořit sub-nanosekundovou hranici při synchronizaci hodin v lokální síti. V závěru jsou popsána plánovaná měření ve spolupráci s FEL ČVUT a CESNET.