Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Portál hodnocení volebních kandidátů (návrh uživatelského rozhraní)

Autor
Martin Pavlík
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Daniel Dombek, Ph.D.

VoIP videovrátný pod systémem Android

Autor
Jan Maršoun
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Jendele

Vývoj mobilních aplikací pomocí univerzálních platforem

Autor
Štěpán Heller
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jakub Hladík

Otevřená data ve státní správě

Autor
Josef Smrž
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Anotace
Tématem této bakalářské práce je využití otevřených dat ve státní správě. Cílem práce je zhodnotit situaci týkající se publikování dat na úřadě Městské části Praha 8 a navrhnout jeho přechod na otevřená data, což by umožnilo zvýšení transparentnosti úřadu, zlepšení informovanosti občanů a zefektivnění chodu samosprávy. Práce rovněž zahrnuje návrh datových souborů, vhodných ke zveřejnění úřadem, a procesů jejich zveřejňování. Návrh je založen na nejnovějších trendech, které byly zjištěny analýzou praktik měst nejvíce využívajících otevřená data. Získané poznatky jsou následně využity ke zlepšení situace na úřadě. Dále se práce zabývá také problematikou otevřených dat jako celku a objasňuje pojmy s ní spojené.

Projektové řízení pomocí GitHub Projects

Autor
Adam Warzel
Rok
2023
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou a testováním nového nástroje na řízení projektů GitHub Projects. Práce popisuje podrobně možnosti nástroje, porovnává jeho funkce s jinými nástroji a popisuje jeho praktické použití při řízení virtuálního projektu agilní metodikou. V závěru práce je uvedeno porovnání použití GitHub Projects s použitím nástroje Jira Software v reálné softwarové firmě. Tato analýza může čtenáři pomoci s výběrem vhodného nástroje pro řízení projektů.

Služba na prezentaci menu

Autor
Tomáš Kratochvíl
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Anotace
Bakalárská práce se zabývá tvorbou aplikace pro systém Android, která poskytuje uživatelum informace o restauracích v bezprostrední blízkosti. Unikátností aplikace je využití technologie Bluetooth Beacon k rozpoznání restaurací v okolí. Práce pojednává o analýze, návrhu, implementaci a testování aplikace a webového serveru se kterým aplikace komunikuje.

Konfigurace serveru a její automatizace pomocí Vagrant a verzovacího nástroje Chef

Autor
Tomáš Sušánka
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Martin Bílý

Rešerše vizualizace velkých dat

Autor
Olga Najďonovová
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je rozebrat několik dostupných nástrojů na vizualizaci dat webovými technologiemi a zhodnotit jejich použitelnost na velkých datasetech. Rešerše hodnotí a porovnává možnosti zvolených nástrojů na ukázkových datech. V druhé části jsou analyzovány dostupné datasety z katalogů otevřených dat. V praktické části jsou provedeny vizualizace vybraných dat. Nakonec je zhodnocen současný stav webových nástrojů pro vizualizaci.

Aplikace pozor, kamera! pro iOS

Autor
Adam Sekereš
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Anotace
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom, vývojom a testovaním mobilnej aplikácie pre zariadenia s operačným systémom iOS a Apple Watch. Cieľom výslednej aplikácie je upozorniť vodičov motorových vozidiel na výskyt kamier kamerového systému na cestných komunikáciách v meste Praha. Aplikácia čerpá dáta z portálu Opendata Praha. Implementačná časť bakalárskej práce je realizovaná pomocou programovacieho jazyka Swift.

Úpravy Clondike pro představení open source komunitě

Autor
Jiří Rákosník
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Martin Kačer, Ph.D.

Experimentální webová CAD aplikace

Autor
Antonín Smrček
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.

Mobilní iOS klient pro ČVUT Navigátor

Autor
Tomáš Kohout
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Chludil

Testování javascript aplikací

Autor
Milan Kriško
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Táto bakalárska práca popisuje a porovnáva dostupné technológie na testovanie javascript webových aplikácií. Na základe porovnania sú ďalej v implementácií popísané testy aplikácie Vobo. Implementácia zahŕňa testovanie viacerých častí aplikácie a takisto rôzne druhy testov.

Informační kiosk Android

Autor
Dan Kaser
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.

Webová aplikace pro sledování nutričních hodnot

Autor
Thanh Cong Nguyen
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací moderní webové aplikace pro sledování nutričních hodnot. Součástí je i návrh a implementace REST API a databáze. Vyvíjí se v nejnovějších technologiích včetně React, Node.js a MongoDB.

Úpravy operačního systému Android

Autor
Martin Pozděna
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar

Mobilní aplikace pro trénink tance (iOS)

Autor
Jan Ševela
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Kadlec
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou mobilní hudební aplikace, která bude sloužit pro ulehčení tréninku tance. Aplikace je řešena pro iOS zařízení a tvořena pomocí moderního programovacího jazyku Swift. Práce se zabývá řešením pomocí průzkumu jiných aplikací podobného charakteru (hudební aplikace), dále vlastních i cizích zkušeností, důležitých pro nalezení způsobu spojení aplikace s tréninkem tance. Velký důraz se klade na přehlednost a jednoduchost uživatelského rozhraní, na běžné zvyky uživatelů iOS zařízení a především potenciální uživatele aplikace. Práce má ukázat velký přínos mobilních aplikací pro automatizovanější způsob výuky tance s pomocí lehkého přenosného zařízení. Dále je doplněna o doporučení, jakým způsobem aplikaci vyvíjet v budoucnu, aby byla ještě užitečnější.

Mobilní aplikace pro specifickou zájmovou komunitu

Autor
Petr Chmelař
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Anotace
Prace se zabyva problematikou vyvoje mobilnich aplikaci od analyzy pozadavku, pres navrh mozneho reseni, az po samotnou implementaci a nasledne testovani. Hlavnim cilem je implementace mobilni aplikace pro platformu iOS, ktera bude slouzit komunite uzivatelu ke komunikaci a organizaci setkani prostrednictvim technologie iBeacon. Vysledna aplikace byla predana vedoucimu prace pres platformu TestFlight a nic nebrani vydani prostrednictvim oficialniho obchodu App Store.

Cluster z chytrých telefonů

Autor
Martin Dlouhý
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar

Analýza portálů státní správy

Autor
Václav Petržík
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Pavel Náplava, Ph.D.

Výroba síťové verze Clondike

Autor
Zdeněk Nový
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Martin Kačer, Ph.D.

Elektronický obchod pro framework Laravel

Autor
Tomáš Novotný
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Špaček, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je vytvoření implementace balíčku pro PHP framework Laravel, který do aplikace přidá základní funkčnost klasického internetového obchodu.

Webová aplikace pro vedení projektů

Autor
Lukáš Horák
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Monika Součková
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace určené k vedení projektů a s ním související administrací v rámci podnikání. Aplikace je určená pro nezávislé profesionály, neboli podnikatele, kteří pracují samostatně. Na základě požadavků vyplývajících z potřeb nezávislých profesionálů a poznatků z analýzy dosavadních řešení, je vytvořen návrh aplikace. Výsledkem implementační části této práce je webová aplikace pro vedení projektů.

Aplikace KOSeek pro iOS

Autor
Alzhan Turlybekov
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Vojtěch Jirkovský
Anotace
Tato bakalářská práce popisuje vytvoření mobilní aplikace KOSeek pro iOS. Aplikace slouží studentům k vyhledávání kontaktů ve škole, informacím o studijním oddělení, o předmětech a harmonogramu školního roku. KOSeek pro iOS má co nejvíce usnadňovat přístup k informacím ze studijního informačního systému KOS. V rámci práci jsou prozkoumány možnosti KOSapi, pomocí kterého probíhají komunikace a získávání potřebných dat z KOSu. Dále se soustředí na analýzu původní aplikace pro Android a analýzu požadavků studentů. Také bakalářská práce vysvětluje architekturu a nástroje operačního systému iOS. Na základě provedených analýz následuje návrh, implementace a testování výsledné aplikace.

Uživatelské rozhraní pro portál FIKS

Autor
Jaroslav Hrách
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Miroslav Balík, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem webové portálu korespondečního semináře FIKS (Fiťácký informatický korespondenční seminář). Cílem práce je návrh nového uživatelského rozhraní na základě rozsáhlé analýzy. V teoretické části jsou definovány důležité pojmy a detailně popsaný správný průběh práce návrhu webové stránky, v praktické části je zpracovaná analýza současného řešení webového portálu, dále je vyhotoven drátěný model a na základě testování vytvořena grafická šablona webového portálu FIKS. V přílože práce lze nalézt grafickou šablonu, která je připravena ke zpracování.

Portál hodnocení volebních kandidátů (Backend)

Autor
Martin Strouhal
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.

Služba na prezentaci menu

Autor
Tadeáš Podzemský
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro prezentaci jídelních lístků prostřednictvím mobilní aplikace, webové administrace a Bluetooth beaconů. Práce obsahuje analýzu existujících řešení a detailní popis implementace systému. Součástí práce je také testování a další možnost budoucího vývoje.

Vývoj mobilních aplikací pomocí nenativního frameworku Meteor.js

Autor
Michal Artazov
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou hybridního frameworku pro vývoj mobilních aplikací Meteor.js. V této práci jsou analyzovány rozdíly mezi implementací mobilních aplikací s pomocí nativních řešení a s pomocí frameworku Meteor.js. Součástí práce je implementace prototypu populární mobilní aplikace Tinder pro operační systémy Android a iOS s pomocí frameworku Meteor.js. Na základě poznatků, získaných při implementaci pak jsou analyzovány přínosy, limity, rizika a ekonomické dopady použití frameworku Meteor.js pro vývoj mobilních aplikací místo nativních řešení.

Backend pro WebCAD

Autor
Karel Soukup
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.

Výroba produkční verze Clondike

Autor
Tomáš Vicher
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar

Aplikace User Experience a vývojových metodik na tvorbu webu

Autor
Marek Janča
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Anotace
Tato bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci technik User Experience na tvorbu webových stránek. Dále se zaměřuje na použití vhodných metodik pro vývoj webových stránek v malých týmech či jednotlivcích. Cílem bakalářské práce je vytvoření webových stránek a korporátní identity pro kavárnu. Součástí práce je souhrn poznatků o User Experience a zdůvodnění, proč je User Experience důležité při vývoji softwaru. Práce obsahuje srovnání metodik vývoje softwaru a výběr vhodné metodiky pro vývoj webových stránek v malých týmech či jednotlivcích. Výsledkem práce jsou webové stránky, při jejichž vývoji byly použity poznatky z oblasti User Experience. Pro vývoj webových stránek byla zdárně použita vybraná metodika.

Mobilní čtečka pro Mighty Freezine

Autor
Jiří Doležal
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Martin Půlpitel

Mobilní lexikon zvířat pro ZOO Praha

Autor
Minh Chu Anh
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Žehra
Anotace
Prace se zabyva vyvojem mobilni aplikace, bezicim na operacnim systemu iOS za pomoci portalu opendata.praha, platformy poskytovane bezplatne od treti strany. Ma za cil atraktivni formou prezentovat zvirata, ktera se vyskytuji v prazske zoo tamnim navstevnikum a nasledne jim pomoct se orientovat ve zdejsi oblasti.

Úprava prostředí pro průběžnou integraci projektu Clondike

Autor
Michael Hartman
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Žehra
Anotace
Tato práce popisuje současné řešení pro průběžnou integraci projektu Clondike a představuje několik cloudových služeb, které mají potenciál současné řešení nahradit. V práci je dále popsán způsob nasazení a konfigurace jedné z popsaných cloudových služeb a úprava automatických sestavovacích skriptů projektu pro zvolenou cloudovou službu. Výsledkem práce je kompletní cloudové řešení průběžné integrace pro projekt Clondike. Rozšíření zvoleného řešení o testování a další služby je předmětem další práce kolegů, kteří se na projektu podílejí.

Informační systém nástěnka pro Android

Autor
Matěj Fiala
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Martin Ledvinka, Ph.D.

Mobilní aplikace Florbalový trenér pro iOS

Autor
Jakub Olejník
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Antonín Procházka

Možnosti vývoje multiplatformních her

Autor
Miroslav Kuťák
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.

Mobilní CAD aplikace pro Android

Autor
Markéta Zadražilová
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Mgr. Ladislava Smítková Janků, Ph.D.

Cluster z odpadků

Autor
Martin Matějek
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jakub Hladík

Diplomové práce

Srovnání Rust blockchain sítí

Autor
Tomáš Rokos
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Filip Glazar
Anotace
Tato diplomová práce porovnává blockchainové sítě napsané v jazyce Rust z hlediska architektury, přívětivosti vývoje a stavu testovacích a bezpečnostním nástrojů. Blockchainová technologie Solana byla vybrána k vylepšení testovacího frameworku Trdelník. Framework byl rozšířen o možnost paralelního běhu testů a využívání fuzz testů. Vylepšená verze Trdelníku zrychlila běh testů a fuzz testy byly použity k testování několika tzv. smart contractů.

Serverless multiplayer hra pro mobilní zařízení

Autor
Jakub Homolka
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá vytvořením hry na mobilní zařízení pro dva hráče. Hra je implementována pro operační systém Android a nevyužívá žádný server, komunikace mezi zařízeními probíhá na přímo. Pravidla hry vycházejí ze hry, která se původně hrála na papíře. Hráči si určí libovolné delší slovo a z písmen tohoto slova se pak v časovém limitu snaží vytvořit co nejvíce dalších slov. V práci se nejprve zabývám podrobnou specifikací hry a definuji pravidla. Následně provádím analýzu způsobů přímého propojení dvou mobilních zařízení. Po teoretické části vytvářím prototypy, na kterých zjišťuji, jaká technologie je pro mou práci vhodnější. V další části se věnuji samotnému návrhu a implementaci aplikace, která využívá nalezený nejvhodnější způsob propojení. Mimo jiné se zde zabývám i grafickým designem aplikace. V poslední kapitole popisuji uživatelské testování a řešení všech objevených problémů.

Mobilná aplikácia kvalita ovzdušia v Prahe

Autor
Igor Rosocha
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Magda Friedjungová
Anotace
Diplomová práca sa zaoberá problematikou vizualizácie kvality ovzdušia v Prahe prostredníctvom mobilnej aplikácie pre operačný systém iOS. Práca obsahuje podrobnú analýzu existujúcich aplikácií podobného zamerania, dátových zdrojov merania znečistenia ovzdušia a technológií na realizáciu serverovej časti, ktorá bude dáta aplikácii poskytovať. Súčasťou práce je návrh, implementácia, testovanie a reálne nasadenie vlastného servera a mobilnej aplikácie.

Analýza blockchainových bridge sítí v prostředí decentralizovaných financí

Autor
Martin Kupka
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Dušan Kovačič
Anotace
Tato práce představuje základní koncepty technologie blockchainu, decentralizovaných financí a interoperability mezi blockchainy. Vysvětluje klíčové vlastnosti blockchainu a trilema jeho škálovatelnosti. Dále zdůrazňuje hlavní možnosti využití decentralizovaných financí a jak se liší od tradičních řešení. Je vysvětlena důležitost cross-chain bridgů a diskutovány různé modely a vlastnosti těchto bridgů. Vytváří rámec pro porovnávání a hodnocení bridgů a aplikuje jej na tři vybrané bridge - Axelar, IBC a LayerZero.

Mobilní aplikace Důchody

Autor
Adam Sekereš
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Hunka
Anotace
Diplomová práca sa zaoberá tvorbou mobilnej aplikácie pre zariadenia s operačným systémom iOS a serverovej časti aplikácie. Práca sa postupne zaoberá analýzou, návrhom, vývojom a testovaním mobilnej aplikácie a serverovej časti. Cieľom výslednej aplikácie je uľahčiť užívateľom získavanie informácií o dôchodkovom systéme v Českej republike. Aplikácia čerpá dáta zo zdrojov otvorených dát o dôchodkovom systéme. Serverová časť je realizovaná v programovacom jazyku Node.js. Mobilná aplikácia je realizovaná v programovacom jazyku Swift.

Rozšíření nástroje Woke

Autor
Lukáš Böhm
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Martin Jureček, Ph.D.
Anotace
Tato práce se ve své první polovině věnuje technologii Ethereum, EVM a následně samotným smart kontraktům. Tyto informace jsou nezbytné pro analýzu nástrojů a návrh funkcionalit nástroje Woke. Jednotlivé nástroje jsou detailně popsány společně se způsobem jejich použití a nakonec jsou vytyčeny jejich silné a slabší stránky. Další kapitola se věnuje samotnému nástroji Woke. V kapitole je popsána motivace pro vytvoření nového nástroje, návrh funkcionalit a nedostatky, které oproti ostatním nástrojům má za cíl pokrývat. V poslední části je popsána implementace a testování podmnožiny navržených funkcionalit.

Úpravy jádra operačního systému pro Clondike

Autor
Jiří Rákosník
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Martin Kačer, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je analýza, návrh řešení a oprava dosud známých chyb v uživatelském prostoru a v prostoru jádra operačního systému projektu Clondike. V této práci je uveden celý postup provedení opravy jednotlivých chyb a aktualizací. Stručně je zde popsán projekt Apache Cassandra a jeho možné propojení a využití. Součástí je dokumentace použité knihovny Netlink a obecný princip propojení jazyka C a Ruby.

Mobilní lexikon zvířat ZOO Praha

Autor
Vít Zdrubecký
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
RNDr. Kateřina Trlifajová, Ph.D.
Anotace
Tato práce obsahuje návrh a implementaci mobilní aplikace pro Android platformu, využívající data poskytnutá Pražskou zoologickou zahradou k zobrazení lexikonu tamějších zvířat a dalších sekcí, jež jsou na ně navázána. Tato data stahuje, zpracovává a transformuje Node.js server, který je následně nabízí prostřednictvím svého aplikačního rozhraní a jehož tvorba je popsána v první části práce.

Adaptace kontejnerů ve firemní infrastruktuře

Autor
Marek Bartík
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.
Anotace
Tato práce řeší problém migrace IT služeb z fyzických a virtuálních strojů do kontejnerové technologie. Cílem práce je zmigrovat stávající systém do kontejnerů hostovaných v cloudu. V řešení bylo použito cloudové řešení IBM Bluemix s kontejnerovou technologií Docker. Práce představuje migraci služby Wordpress, včetně zálohovacího systému. V práci byl vytvořen systém, který umožní ruční migraci služby Wordpress do Docker kontejneru včetně migrace dat. Vytvořené řešení poskytuje možnost automatického zálohování databáze a souborů na službu Amazon S3. Výsledky této práce usnadňují migraci stávajících IT služeb středně velkých firem do kontejnerového cloudového hostingu.

Automatizované nasazování databází do cloudového prostředí

Autor
Maroš Špak
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Mlejnek
Anotace
Kubernetes je open-source systém pre automatizáciu, nasadzovanie, škálovanie a správu kontajnerových aplikácií. V súčastnosti na cloud platfome Kubernetes chýba predpripravená konfigurácia pre nasadenie databázových systémov, ako je napríklad MongoDB, Cassandra a MySQL, s využítím podpory clustrovania a zabezpečením vysokej dostupnosti. Táto práca sa zaoberá analýzou dostupných riešení pre nasadzovanie spomínaných databázových systémov na platformu Kubernetes a návrhom a implementáciou vlastného riešenia, ktoré zohľadňuje požiadavky na vysokú dostupnosť, ktoré vznikajú pri produkčnom nasadení. Výsledkom práce sú konfiguračné súbory (vo formáte YAML) a scripty pre nasadenie do Kubernetes. Konfigurácia využíva zabudovanú funkcionalitu Kubernetes pre clustrovanie, vysokú dostupnosť a zvyšuje stabilitu systému v prípade havárie alebo nedostupnosti jedného z uzlov. Riešenie je možné použiť v prostredí Kubernetes bežiacom na Google Cloud, Amazon Web Services alebo na vlastnom hardware. Implementovaný bol aj prototyp webovej aplikácie napísanej v jazyku Python, ktorá demonštruje prístup ku jednotlivým databázovým clustrom a na ktorej prebehol test priepustnosti požiadaviek pri zvyšovaní databázových uzlov.

Zavádění otevřených dat ve státní správě

Autor
Matěj Kunte
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá otevřenými daty, jejich formáty, zpracováním, uchováváním a publikací. Nabízí krátké nahlédnutí na otevírání dat v zahraničí a v jednoduché webové aplikaci zobrazuje možnost praktického využití.

Bezpečnostní audit Ethereum projektu

Autor
Vojtěch David
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Filip Kodýtek, Ph.D.
Anotace
Ve své práci se zabývám bezpečnostním auditem aplikace PWN, která je napsaná v jazyce Solidity a je nahraná na blockchain Etherea. V textu je detailně popsán princip protokolu Bitcoin a na těchto základech vysvětluji, jak funguje Ethereum a smart kontrakty, které jsou určeny pro nahrání na blockchain Etherea. Dále zkoumám fungovaní PWN aplikace, píšu pro ni unit testy a analyzuji výstup statické analýzy kódu z nástroje Slither. Následuje manuální code review, kde diskutuji slabiny návrhu aplikace, kritizuji odklonění implementace PWN od popisu ve white paperu a předkládám svůj návrh na vylepšení aplikace.

Implementace BitTorrent discovery protokolu do Clondike

Autor
Pavel Tvrdík
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Provoz gRPC backendu v cloudovém prostředí

Autor
Radka Bodnárová
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Anton Mashera
Anotace
Táto diplomová práca sa zaoberá technológiou gRPC pre tvorbu webových aplikácií a ich prevádzkovanie v cloude. Implementovaná bola aplikácia demonštrujúca použitie tejto technológie. Práca ďalej predstavuje a porovnáva možnosti prevádzkovania tejto aplikácie pre 3 vybrané technológie cloud infraštruktúry. Nechýba serverless, Kubernetes a service mesh. Práca sa tiež venuje nasadzovaniu nových verzií do cloudu. Implementovaná bola infraštruktúra pre nasadzovanie nových verzií aplikácie pomocou stratégie canary a riešenie bolo otestované záťažovými testami.

Rozšíření nástroje Woke

Autor
Jan Kuběna
Rok
2023
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Filip Kodýtek, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je rozšířit open source nástroj Woke sloužící k analýze smart kontraktů v jazyce Solidity nasazených na Ethereu o sběr pokrytí kódu fuzz testy a nové statické detektory. Nejdříve je představen projekt Ethereum, poté programovací jazyk smart kontraktů Solidity a pak jsou popsány relevantní koncepty ze statické a dynamické analýzy programů. Následně jsou představeny nástroje Slither a Woke používané pro analýzu bezpečnosti smart kontraktů a je provedena analýza požadavků na rozšíření nástroje Woke. Dále je navržena implementace těchto rozšíření a tento návrh je realizován a otestován, přičemž důležité body této realizace a testování jsou popsány.

Implementace protokolu XMPP do VoIP klienta Linphone

Autor
Adam Netočný
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Smítka

Vývojářské nástroje pro Solanu

Autor
Lukáš Kozák
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Filip Křikava, Ph.D.
Anotace
Tato práce představuje čtenáři Solana blockchain. Slouží jako vstupní bod pro nové Solana vývojáře nebo blockchainové nadšence chtějící se dozvědět o Solaně, jelikož práce detailně vysvětluje veškeré klíčové koncepty a její unikátní programovací model. Práce také ukazuje některé z nejdůležitějších projektů Solana ekosystému, které jsou dnes dostupné. Zbytek práce je zaměřen na vývojářské nástroje a Trdelnik, nový Rust testovací framework v raném vývoji pro Solana programy. Součástí práce je navržení nové funkcionality pro Trdelnik, samotná implementace, otestování a diskuze budoucí práce na projektu.

Implementace škodné do projektu Clondike

Autor
Zdeněk Nový
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Diplomová práce se zabývá vytvořením nové záplaty pro linuxové jádro verze 3.18.21 v projektu Clondike. Práce popisuje sjednocení konfigurace do jednoho souboru a implementaci projektu Clondike jako služby operačního systému. Součástí diplomové práce je analýza škodných a možnosti jejich implementace v Uživatelském prostoru společně s návrhem obranného mechanismu. Dále se práce věnuje doplnění projektové dokumentace, konkrétně popisu nepreemptivní migrace procesu.

Mobilní aplikace Kvalita ovzduší v ČR

Autor
Jan Kabelka
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Žehra
Anotace
Tato diplomová práce se zaměřuje na téma vizualizace znečištění ovzduší na mapě. V první části zkoumá existující aplikace a způsoby znázornění, které používají. Dále popisuje možnosti vizualizace dat dle nalezených mapových balíčků pro mobilní aplikace a vyhledává zdroje nabízející data o kvalitě ovzduší. Na základě těchto informací je navržena a implementována nová aplikace s vlastním řešením zobrazení.

Prototyp silničního asistenta s použitím vizuální detekce

Autor
Tomáš Kohout
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Marek Žehra
Anotace
Cílém této práce je vytvořít prototyp silničního asistenta s použitím vizuální detekce. Video z dopředu orientované kamery je zpracováno algoritmem založeným na Houghově transformaci a Kalmanově filtru. Prototyp je schopen rozpoznat pozici silničního pruhu a zobrazit varování v případě, že se řidič blíží ke kraji pruhu. Aplikace pro mobilní telefony byla dále vytvořena na základě tohoto prototypu.

Mobilní lexikon zvířat ZOO Praha

Autor
Petr Budík
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Magda Friedjungová, Ph.D.
Anotace
Účelem této práce je vytvoření doprovodné mobilní aplikace pro návštěvu Zoo Praha určené pro zařízení se systémem iOS. Tato aplikace poskytuje všechny informace o zde žijících zvířatech a plně interaktivní mapu Zoo Praha, pomocí které se může návštěvník v areálu orientovat. Data pro tuto aplikaci zpracovává server v jazyce Python, který je též potřeba implementovat. V práci je popsán celý proces vývoje této aplikace. Nejdříve jsou popsána dostupná data a analyzovány již existující podobné aplikace, na tomto základě jsou vytvořeny požadavky na výslednou iOS aplikaci a server. Následně je popsána implementace a otestování pomocného serveru v jazyce Python, která je ukončena jeho nasazením společně s používanými databázemi na různé cloudové systémy. Nakonec je popsán návrh, implementace a testování (automatické a uživatelské) mobilní aplikace.

Mobilní aplikace Důchody

Autor
Martin Greger
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Anotace
Prácesezabývátvorboumobilníaplikaceaserverovéčástiaplikaceprousnadnění zjišťování informací o důchodovém systému v České republice. Práce popisuje analýzu zdrojů otevřených dat o důchodovém systému, návrh, realizaci a testování mobilní aplikace a serverové části. Výstupem této práce je mobilní aplikace pro operační systém Android a serverová část aplikace v jazyce Node.js.

Simulátor jádra operačního systému

Autor
Jan Friedl
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar
Anotace
Diplomová práce se zabývá úpravou záplaty Linuxového jádra Clondike verze 3.18.21 a návrhem a implementací simulátoru jádra Clondike. Díky simulátoru bude možné snadněji provádět vývoj uživatelského prostoru systému Clondike a nespoléhat se na dosud ne zcela funkční a problematickou část prostoru jádra. Výsledkem práce je funkční simulátor jádra Clondike, jehož vlastnosti byly prověřeny měřením v závěrečné kapitole.

Mobilní aplikace pro podporu prodeje úsporných svítidel

Autor
Václav Strnad
Rok
2015
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Šoch, Ph.D.

Experimentální webová CAD aplikace

Autor
Jana Moudrá
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Lukáš Bařinka

Mobilní aplikace Živá abeceda pro Windows Phone

Autor
Jan Nepraš
Rok
2014
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Bartoň, Ph.D.

Vedení projektu mobilních aplikací WebCAD a mobilní aplikace pro iOS

Autor
Lucie Steinocherová
Rok
2013
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.

Mobilní lexikon zvířat ZOO Praha pro Android

Autor
Martin Zavadil
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá implementací mobilní aplikace Lexikon zvířat pro operační systém Android. Data aplikace pochází z otevřených dat Zoo Praha. Součástí práce je i server poskytující data, implementovaný v Node.js. Práce popisuje zdrojová data, použité technologie, samotnou implementaci aplikace a serveru, dokumentaci a testování. Mobilní aplikace je implementována v technologii Xamarin.Android.

Mobilní lexikon zvířat ZOO Praha

Autor
Ondřej Košut
Rok
2020
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Špaček, Ph.D.
Anotace
Práce popisuje tvorbu doprovodné aplikace ZOO Praha pro mobilní zařízení se systémem Android, za využití volně dostupných dat z portálu opendata.praha.eu. Práce se zabývá celým procesem vývoje aplikace. Rozebírá dostupná data a navrhuje na jejich základě požadavky na aplikaci. Navrhuje, jak mají být data uložena v databázi a popisuje nasazení databáze do cloudového systému. Popisuje tvorbu, nasazení a testování serveru, který data aktualizuje a poskytuje koncové aplikaci. Rozebírá návrh uživatelského rozhraní, implementaci aplikace i její testování -- jak uživatelské, tak automatické. Popisuje také proces publikace aplikace do obchodu Google Play. Práce takto dává dohromady ucelený popis procesu vzniku aplikace od jejího návrhu až po její zveřejnění.

Mobilní aplikace a API server pro ukládání bodů zájmu

Autor
Timur Tatarshaov
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Milan Dojčinovski, Ph.D.
Anotace
Cílem diplomové práci je vypracovat mobilní aplikaci která bude ukládat body na server. Bod se může přenášet mezi uživateli.

Prototypová IoT aplikace pro lodní navigaci

Autor
David Kotalík
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
doc. Ing. Jan Janeček, CSc.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá využitím platformy Arduino pri návrhu a realizaci systému bezdrátového prenosu dat z pripojených senzoru do internetové databáze a možnostmi zobrazování techto dat mobilními telefony jako náhradu kompaktních senzorických modulu využívaných v lodní doprave malými plavidly

Rozšíření nástroje Woke

Autor
Michal Převrátil
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Filip Kodýtek, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá implementací modulů do vznikajícího nástroje Woke určeného pro analýzu smart kontraktů na platformě Ethereum. V práci je detailně popsán Ethereum blockchain a programovací jazyk Solidity určený pro vývoj aplikací na tuto platformu. Dále je v práci analyzován nástroj Slither, který je, stejně jako nástroj Woke, napsaný v jazyce Python. Praktická část práce popisuje postup implementace jednotlivých modulů nástroje Woke a jejich testování.

Rešerše kešovacích mechanizmů v systému Clondike

Autor
Michal Salát
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Bartoň, Ph.D.

Aplikace pro mobilní telefony, tablety a chytré hodinky na platformě Apple

Autor
Jan Mísař
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Josef Gattermayer, Ph.D.
Oponenti
Ing. Viktor Černý
Anotace
Obsahem této práce je návrh a implementace univerzální mobilní aplikace zaměřené na společensko kulturní akce pro mobilní zařízení na platformě Apple iOS. Součástí je i návrh serverového aplikačního rozhraní.