Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Ing. Josef Kokeš

Publikace

Linear Cryptanalysis of Baby Rijndael

Rok
2015
Publikováno
The Fourth International Conference on e-Technologies and Networks for Development (ICeND2015). Lodz: Lodz University of Technology, 2015. pp. 28-33. ISBN 978-1-4799-8450-3.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
We present results of linear cryptanalysis of Baby Rijndael, a reduced-size model of Rijndael. The results were obtained using exhaustive search of all approximations and all keys and show some curious properties of both linear cryptanalysis and Baby Rijndael, particularly the existence of different classes of linear approximations with significantly different success rates of recovery of the cipher’s key.

Praktické aspekty lineární kryptoanalýzy blokových šifer

Autoři
Rok
2015
Publikováno
Sborník příspěvků PAD 2015. Zlín: Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. pp. 25-30. ISBN 978-80-7454-522-1.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
Při analýze šifry Baby Rijndael jsme narazili na něekolik zvláštností v chování techniky lineární kryptoanalýzy. Zaměřili jsme se na důkladný průzkum těchto vlastností a odhalili dosud nepopsané závislosti mezi výběrem lineárních aproximací a úspěšností odhalení šifrovacího klíče.Ukazujeme, že mezi jednotlivými lineárními aproximacemi panují značné kvalitativní rozdíly, přestože pravděpodobnostní odchylka jednotlivých aproximací je stejná. Podobné rozdíly nalezneme také při aplikaci těchto aproximací na odhalení různých bitů klíče.

Block Ciphers' Resistance to Linear and Differential Cryptanalysis

Autoři
Rok
2014
Publikováno
Sborníik příspěvků PAD 2014. Liberec: TUL, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, 2014. pp. 38-43. ISBN 978-80-7494-027-9.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
We discuss the current results of cryptanalysis of the AES, and propose an alternative technique for overcoming the computational problems related to them, which is building a reduced-size model of the cipher and applying the cryptanalysis to that, while gradually increasing the size to get an estimate for the level of scaling of particular cryptographic attacks. Our current results suggest that this is a promising idea, with a potential for further understanding of the conditional security of the cipher. We also present several research directions using this technique, and our dissertation goals.