Ing. Tomáš Pecka

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Knihovna algoritmů ALT - webové rozhraní

Autor
Michael Vrána
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Pecka
Oponenti
Ing. Jan Trávníček, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem a implementací webového GUI pro knihovnu Algorithms Library Toolkit. Toto GUI v podobě webové aplikace znázorňuje jednotlivé algoritmy jako boxy, jejichž výstupy lze dál řetězit do dalších algoritmů. Těmto algoritmům uživatel může specifikovat vstupy a následně je může vyhodnotit. Tato webová aplikace zároveň integruje již existující React aplikaci Statemaker, která zjednodušuje vytváření a zobrazování konečných automatů. Výsledná webová aplikace je implementována jakožto fork Statemakeru. Pro zpřístupnění ALT webové aplikaci bylo vytvořeno webové API.

Automatová knihovna - Komprese dat

Autor
Jan Parma
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Tomáš Pecka
Oponenti
Ing. Jan Trávníček, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá implementací kompresních algoritmů LZ77, LZ78 a implementací Huffmanova kódování. Dále analyzuje současné řešení testování již existující Automatové knihovny, které je prováděno pomocí shellových skriptů. Zároveň bylo přidáno testování i na nově vytvořené algoritmy. Kompresní algoritmy jsou naprogramovány v jazyce C++, jelikož dosavadní verze knihovny je v témže jazyce, a testování je nově řešeno ve skriptovacím jazyce Python. Hlavním výsledkem práce je funkční rozšíření knihovny o již zmíněné algoritmy a metody. Dále prvotní návrh a implementace sjednoceného testovacího programu pro všechny části Automatové knihovny.