Ing. Tomáš Pecka

Projekty

Algoritmy pro zpracování stromových datových struktur, implementaci programovacích jazyků a kompresi dat

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS17/209/OHK3/3T/18
Období
2017 - 2019
Popis
Pro ukládání, indexování a další zpracování velkého množství dat je zapotřebí využívat efektivních datových struktur a algoritmů. Pro hierarchickou organizaci dat je takovou typickou strukturou strom. Projekt si dále klade za cíl návrh a implementaci nových metod pro indexování kombinované s kompresí dat a metod pro různá přibližná vyhledávání nad těmito indexy. Aplikace takových indexů pak je při vyhledávání v DNA a RNA sekvencích. Dalším tématem výzkumu je oblast algoritmů pro implementace dynamických pragramovacích jazyků.

Teoretická informatika, diskrétní modely a algoritmy

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS20/208/OHK3/3T/18
Období
2020 - 2022
Popis
Hlavním tématem navrhovaného grantu je teoretická informatika, výzkum diskrétních modelů a algoritmů. Zkoumáme složitost grafových a jiných problémů, herních mechanismů a kombinatorických her, navrhujeme efektivní algoritmy, studujeme stringologické problémy.

Zpracování stromových datových struktur a kompresi dat

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS16/118/OHK3/1T/18
Období
2016
Popis
Pro ukládání, indexování a další zpracování velkého množství dat je zapotřebí využívat efektivních datových struktur a algoritmů. Pro hierarchickou organizaci dat je takovou typickou strukturou strom. Projekt si dále klade za cíl návrh a implementaci nových metod pro indexování kombinované s kompresí dat a metod pro různá přibližná vyhledávání nad těmito indexy. Aplikace takových indexů pak je při vyhledávání v DNA a RNA sekvencích.