Ing. Štěpán Plachý

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Návrh šablonovacího jazyka a implementace překladače

Autor
Adam Plodek
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Štěpán Plachý
Oponenti
Ing. Jakub Jirůtka
Anotace
Cílem této práce je návrh a implementace šablonavacího jazyka, pro tvorbu HTML stránek, který se zaměřuje na podporu funkcionálního stylu programování, pomocí nehož lze vylepšit vlastnosti šablonovacích jazyků. Základními vlastnostmi navrženého jazyka jsou podpora funkcí vyššího řádu, anonymní funkce a silný typovací systém. Pro šablonovací jazyk byla vytvořena formální gramatika a implementace překladače byla provedena v programovacím jazyce Haskell.

Omezení oboru hodnot výrazu v AST z definičních oborů proměnných

Autor
Jan Pokorný
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Štěpán Plachý
Oponenti
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá omezením možných hodnot výrazu reprezentovaného pomocí abstraktního syntaktického stromu na základě omezení hodnot vstupních proměnných. Výrazy mohou obsahovat hodnoty různých datových typů. Práce představuje průchod abstraktním syntaktickým stromem, jehož výsledek obsahuje všechny hodnoty, které mohly vzniknout vyhodnocením výrazu s každým ohodnocením proměnných splňující omezení. Práce se zaobírá návrhem potřebných datových struktur a vyhodnocením vybraných funkcí. Navržený průchod je implementován do vyhodnocovače výrazů elektronické klasifikace Grades, který podporuje datové typy číslo, řetězec a boolean. Rozšíření vyhodnocovače umožní přídání funkcionality do aplikace Grades pro zjištění všech potencionálních klasifikací v jednotlivých předmětech a také pro automatizovanou kontrolu definice hodnocení.

Webové uživatelské rozhraní pro projekt Grades

Autor
Marek Mouček
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Štěpán Plachý
Oponenti
Ing. David Bernhauer
Anotace
Tato práce se zabývá redesignem a přepsáním webové aplikace (frontend) pro projekt Grades do nejnovějších technologií s podporou offline funkcionality a optimalizací pro obrazovky mobilních zařízení. Nová webová aplikace komunikuje se stávajícím Grades API. Umožňuje studentům získávat informace o své klasifikaci z jednotlivých předmětů. Učitelům umožňuje pohodlné hodnocení studentů. Aplikace je naprogramována ve frameworku Angular a architektura je zvolena tak, aby byla co nejvíce modulární a udržovatelná.

Implementace paralelního algoritmu pro běh k-lokálních stromových automatů

Autor
Milan Borový
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Štěpán Plachý
Anotace
Tato práce se zabývá k-lokálními deterministickými konečnými stromovými automaty (DKSA), které hrají důležitou roli při hledání vzorů ve stromových strukturách. Existuje pracovně optimální paralelní algoritmus pro běh k-lokálních DKSA na výpočetním modelu EREW PRAM. Tento algoritmus bude implementován, experimentálně změřen a porovnán se sekvenčním algoritmem v této práci.