Ing. Štěpán Plachý

Pozice

student Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra teoretické informatiky
student Katedra teoretické informatiky