Ing. Štěpán Plachý

Pozice

student Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Oddělení ICT
externí učitel Katedra teoretické informatiky
zaměstnanec Katedra teoretické informatiky
student Katedra teoretické informatiky