Networking Academy Games letos již po desáté. Studenti se museli vyrovnat s blackoutem

31. 3. 2015

„V celé čtvrti došlo vlivem kybernetického útoku k rozsáhlému výpadku elektřiny. Vy nyní přicházíte do kancelářské budovy, kde došlo v důsledku výpadku proudu ke kolapsu informačních systému. Vaším úkolem je během následující hodiny obnovit provoz všech IT systémů.“ Takové zadání slyšeli finalisté desátého ročníku soutěže Networking Academy Games. Soutěž pořádá spolek i-com-unity o.s. spolu se svými partnery Cisco, Intercom Systems, Bluecom a Cesnet, při praktické zkoušce. V kategorii HS3 soutěží tříčlenné týmy studentů středních škol. Členové vítězného týmu budou přijati ke studiu na FIT ČVUT bez přijímacích zkoušek.

V letošním finálovém kole, které se konalo v pátek 27. března 2015 na půdě FIT ČVUT, uspěl v konkurenci celkem třinácti trojic tým zastupující Střední školu informatiky a finančních služeb v Plzni. Tým tvořila trojice studentů Radek Miklánek, Jan Klán a Kristýna Lepší připravující se na soutěž pod vedením lektora Petra Zimy. Vítězný tým prokázal nejvyrovnanější výsledky v obou částech finálového kola – v teoretickém testu i praktické zkoušce. O tom, že výuka IT na této škole má skutečně vysokou úroveň svědčí i fakt, že stejnou školu reprezentovali i vítězové loňského ročníku Networking Academy Games. Součástí těchto soutěží jsou vždy i přednášky o nejmodernějších technologiích od dlouhodobých partnerů soutěže Intercom Systems a Bluecom, kteří věnují i věcné ceny pro vítěze.

„Poptávka pro IT odbornících v Evropě dlouhodobě roste. Program Cisco Networking Academy se snaží právě takové odborníky vychovávat,“ vysvětluje Karol Kniewald, regionální CSR manažer pro Evropu a CIS ze společnosti Cisco a dodává:

„Soutěž Networking Academy Games umožňuje studentům středních, ale i vysokých škol porovnat své znalosti a schopnosti. Středoškoláci si tím mohou navíc otevřít dveře k dalšímu studiu na vysoké škole, vysokoškoláci zase k nové kariéře. Například loňský vítěz souběžné soutěže NetRiders určené pro vysokoškolské studenty našel již uplatnění ve společnosti Cisco.“

„Při zadávání praktických testů klademe velký důraz na to, aby nešlo o nějaké teoretické koncepty, ale o situace, do nichž se budoucí IT odborníci mohou dostat,“ doplňuje Martin Pruša, koordinátor soutěže ze spolku i-com-unity.

„Také letošní úkol simuloval situaci, které skutečně nastala v jednom z velkých kancelářských komplexů v Česku. Studenti měli navíc úkol těžší o to, že v časovém limitu bylo velmi těžké jej vyřešit. Vyzkoušeli si tedy navíc, jak zvládají práci pod tlakem,“ pokračuje Martin Pruša.

Program Cisco Networking Academy si klade za cíl najít a rozvíjet talenty v oblasti síťových technologií. Pomáhá firmám identifikovat nadané studenty a zároveň studentům získat potřebnou praxi pro jejich další rozvoj. Od začátku působení v Česku prošlo programem Cisco Networking Academy více než 30 tisíc studentů středních a vysokých škol, v současné době navštěvuje některý z kurzů tohoto programu přes 9 tisíc studentů na 75 lokálních akademiích.

Zvláště v tak dynamické oblasti, jakou je IT, musí jít student ze školy nejen s teoretickými, ale i s praktickými dovednostmi. Díky programu Cisco Networking Academy a spolupráci se školami se daří produkovat kvalitně připravené odborníky a alespoň částečně pokrýt poptávku po takových lidech na trhu práce. Podle údajů Evropské komise (zdroj: Návrh společné zprávy o zaměstnanosti, 28. 11. 2014) bude do letošního roku v zemích EU 900 tisíc neobsazených pracovních míst v ICT.

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze má již od svého vzniku v roce 2009 spolupráci s podnikovou sférou jako svou prioritu. Díky spolupráci s celou řadou firem může svým studentům poskytnout potřebné praktické zkušenosti. Každoročně rostoucí počet přihlášek a pozitivní odezva od absolventů fakulty ukazuje, že jde o správný přístup.