Pro výzkum umělé inteligence používají studenti FIT ČVUT špičkový software

15. 11. 2022

Výzkumy v oblasti strojového učení a hlubokých neuronových sítí vyžadují časovou a finanční náročnost a extrémně výkonný softwarový systém. Na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) poskytují nejen svým studentům specializace Umělá inteligence výpočetní GPU cloud založený na nejmodernějším softwarovém systému NVIDIA DGX A100 v hodnotě přes 4 miliony korun. Díky tomu mohou studenti například simulovat proudění vzduchu kolem křídla letadla nebo určit věk člověka na základě skenování obličeje.

Výzkum ve spojení s informačními technologiemi si žádá nejmodernější vybavení, aby byly výsledky relevantní a přínosné pro praxi. FIT ČVUT se proto rozhodla podpořit studentské AI projekty výkonným softwarem NVIDIA DGX A100, na kterém je založen GPU cloud (Graphics Processing Unit). Díky této technologii mohou studenti navrhnout a realizovat skutečné AI aplikace, které naleznou uplatnění v moderních odvětvích průmyslu.

Studenti FIT již tento software využili pro výzkum v rámci svých závěrečných prací. Absolvent bakalářského programu Bc. David Horský ve své práci Modelování proudění kolem leteckého profilu pomocí grafových neuronových sítí použil GPU cloud pro simulaci proudění vzduchu kolem profilu křídla letadla. David Horský díky umělé inteligenci přesně znázornil, proč je pro létání podstatný tvar křídla a to, jak na něm proudí vzduch.

Ing. Martin Nykodem GPU cloud využil pro řešení problému automatického rozpoznání řeči ve své závěrečné práci Model pro rozpoznání diktovaných čísel pro společnost poskytující interactive voice response (IVR). Díky zmíněnému softwaru vytvořil model strojového učení k rozpoznání čísel v českém jazyce, která byla nadiktována v rámci telefonního hovoru. Model výrazně překonává současné nejlepší řešení od českých společností zabývajících se rozpoznáváním řeči, stejně jako řešení od společností Google a Microsoft. Martin Nykodem v současné době pracuje na založení startupu, který vytvoří AI řešení na úrovni lidské interakce pro společnosti pro komunikaci se zákazníky po telefonu, které bude trénovat přímo dialogy mezi koordinátorem a zákazníkem.

Bc. Filip Žďánský se ve své závěrečné práci Predikce věku na základě 3D scanu obličeje zabývá odhadem věku člověka prostřednictvím trojrozměrného skenu tváře. Odhad Filip Žďárský prováděl pomocí metod strojového učení, zejména umělých neuronových sítí.

„Jsem rád, že naše fakulta může studentům pro výzkum poskytnout špičkovou výpočetní infrastrukturu GPU, která zajistí kvalitní výsledky jejich výzkumu,“ říká doc. Pavel Kordík, proděkan pro spolupráci s průmyslem, a dodává: „Díky nejmodernějšímu technologickému zázemí tak z našich studentských projektů vznikají skutečné aplikace, které mají velký potenciál pro využití ve firmách. Našim cílem do budoucna je zajistit studentům více takových systémů.“

FIT ČVUT rovněž disponuje systémem CloudFIT založeným na platformě NVIDIA Tesla V100, který mohou využívat studenti i vědci z fakulty. Díky poskytnutému výkonu v době pandemie koronaviru FIT ČVUT stanula na 1. místě v žebříčku týmů českých akademických institucí, které poskytly svou výpočetní sílu projektu Folding@home. Projekt měl za cíl pomoci vědcům hledat řešení na onemocnění COVID-19. Tým fakulty poskytoval největší výpočetní výkon v hodnotě téměř 100 milionů bodů za den, což odpovídá výkonu zhruba 1000 běžných počítačů.

Kontakt pro média

Ivana Macnarová

PR manažerka

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková