Jak odhalit datové chyby v programovacích jazycích? Výzkum vědce z FIT ČVUT získal ocenění Seal of Excellence

Datoví vědci jsou v současnosti jednou z nejvyhledávanějších profesí, protože ve svém výzkumu dokáží získat cenné informace z velkých objemů dat. K tomu však musí umět ovládat programovací jazyky speciálně vyvinuté pro účely datové vědy. Tyto jazyky však často obsahují velké množství chyb, které pak mohou daný výzkum ve výsledku zkreslit. Odhalováním a eliminací těchto chyb se zabývá Pierre Donat-Bouillud, Ph.D., z Laboratoře výzkumu programování na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT), který pro svůj výzkum obdržel grant od Evropské komise.  

Pomocí programovacích jazyků je datový vědec schopen provádět prediktivní modelování v určitém oboru, jinými slovy, vytváří algoritmy schopné předpovídat budoucí vývoj. Při programování však vznikají chyby, tzv. Data bugs, které mohou zapříčinit nesprávné výpočty či výsledky výzkumu. Pierre Donat-BouilludLaboratoře výzkumu programování se na FIT ČVUT zabývá odhalováním těchto chyb v projektu DataBugs: Finding Bugs in Data Science Codes.

„Datová chyba je chyba nebo problém v počítačovém programu nebo systému, který může způsobit problémy, jako je ztráta dat, selhání systému nebo špatné výpočty,“ popisuje problematiku Pierre Donat-Bouillud a dodává: „Ve výzkumu se zabývám hledáním těchto chyb v kódech programovacích jazyků pro datovou vědu. Cílem výzkumu je vyvinout nové technologie programovacích jazyků na pomoc datovým vědcům a využít programovací jazyk R k empirickému ověření jejich nových myšlenek.“

Ve svém výzkumu rozvíjí projekt, za který již obdržel mezinárodní ocenění s názvem Seal of Excellence v rámci výzvy v programu Horizont 2020. Ocenění Seal of Excellence je udělení tzv. „certifikátu kvality“ projektům, které překročily práh způsobilosti k financování, nicméně financovány nebyly. Na základě tohoto certifikátu obdržel vědec z FIT ČVUT grant, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský. Ten je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je spolufinancován Evropskou unií.

Pierre Donat-Bouillud na FIT ČVUT působí nejen jako vědec, ale také jako vyučující. Pro studenty magisterského studia otevřel nový předmět Pokročilé testování programů, jehož cílem je představit pokročilé techniky testování programů nad rámec psaní jednotkových testů. Pierre působil jako doktorand na pařížské Univerzitě Sorbonna a jeho devízou je problematika programovacích jazyků.

Kontakt pro média

Ivana Macnarová

PR manažerka

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková