Nedostatek zeleně nebo zjednodušení daňového přiznání. Řešení navrhli studenti na letní škole FIT ČVUT

16. 8. 2023Ivana Macnarová

Jak vyřešit nedostatek zeleně v pražských ulicích, jak najít optimální bezpečnou trasu pro chodce nebo jak snadno a rychle podat daňové přiznání. To jsou jen některé z problémů, kterými se zabývali studenti letošní Letní školy Design Sprint Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) s tématem Games & City. 25 středoškoláků mělo letos opět šanci si vyzkoušet, jak se dají moderní informační technologie použít při řešení problémů ve městě, a to díky metodě Design Sprint vyvinuté původně společností Google. Letní škola proběhla na FIT ČVUT ve dnech 6.–11. 8. 2023.

Letní škola Design Sprint přivítala studentky a studenty středních škol, které zajímají moderní digitální technologie a jejich praktické využití při řešení definovaných městských problémů. Mentoři a odborníci FIT ČVUT účastníky seznámili s metodou Design Sprint, při které jednotlivé týmy zjistily, zda má jejich nápad a řešení šanci na úspěch. Kombinací workshopů, přednášek a týmové práce jim představili, jak správně problém formulovat, jak přijít s návrhy řešení za pomocí informačních technologií a jak v týmu vybrat finální řešení, jak vytvořit prototyp, ten otestovat a výsledek prezentovat veřejnosti. Získali nové odborné znalosti z oblasti informačních technologií, úvodu do herního designu, počítačové grafiky či prezentování a vyzkoušeli si, jak se nefixovat na svůj nápad, ale z nápadů celého týmu vybrat a vytvořit koncept, který všichni přijmou za svůj.

„Jsem rád za letní školu, která přivede na fakultu středoškoláky z celé ČR. Letos bylo těžké vybrat jen některé účastníky, protože zájem byl obrovský. Mile mě překvapilo, jaká témata si studenti vybrali a jaké problémy v životě ve městech vidí. Je radost předávat jim znalosti a zkušenosti IT, ukázat jim metody a postupy a vidět s jak nápaditými řešeními po pěti dnech přichází,“ říká hlavní mentor Letní školy Design Sprint a vedoucí Laboratoře pro testování uživatelského rozhraní na FIT ČVUT MSc. Ondřej Brém. „Je to zásluha celého týmu letní školy, a hlavně kolegů mentorů, kteří se studentům celý týden věnují,“ dodává Ondřej Brém. 

Nedostatkem zeleně v pražských ulicích, zejména tam, kde není možná klasická výsadba stromů či jiné zeleně, se zabýval první tým. Jako řešení navrhl hru, která bude místní obyvatele i ostatní občany motivovat, aby zeleň v ulicích vysazovali a pečovali o ni. Druhý tým přišel s nápadem, jak ukázat obyvatelům ve městech zajímavá místa v okolí. Aplikace, kterou studenti navrhli, zapojuje občany gamifikací, aby zajímavá místa ve svém bydlišti fotili a sdíleli s ostatními. V profilu mají personifikovaného avatara, pro kterého si za odměny za sdílené fotografie a informace mohou dokupovat příslušenství (oblečení nebo doplňky). 

Třetí tým motivovalo k jejich nápadu více než 3000 nehod s chodci za minulý rok. Nejčastějším důvodem je přecházení na červenou a obcházení nadchodů a podchodů. Jejich řešení přináší aplikace, která vybere optimální bezpečnou a plynulou cestu. Zvukové upozornění aplikace na změnu trasy a zajímavé body na cestě eliminuje nutnost stálého sledování mobilního telefonu. Proč nejezdí Pražané častěji do práce na kole? Jak zjistil čtvrtý tým, primárním důvodem je bezpečnost a sekundárním uložení kol. Tým navrhl bezpečné oddělení pruhů pro cyklisty a rozšíření úschoven pro kola.

Podání daňových přiznání je bolavým místem byrokracie. Vyplňování je zdlouhavé a nesrozumitelné. Pátý tým navrhl webové rozhraní, kde by elektronické vyplnění trvalo pár minut s automatickým doplněním informací, které stát o občanovi již má k dispozici. Součástí webu je i služba virtuálního asistenta, který využívá umělou inteligenci, a také kalkulačka, která bude průběžně ukazovat výši daní. Šestý tým navrhl webový portál, aby občané nemuseli obíhat různé úřady a vše mohli zjistit a vyřešit na jednom místě. Dotazy je možné směřovat na chatbota, který využívá umělou inteligenci nebo pomocí formuláře přímo na úředníka. Portál je obohacen o speciální funkci Lokace, která po spuštění aktualizuje informace relevantně k místu bydliště nebo podnikání.

Kontakt pro média

Ivana Macnarová

PR manažerka

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková