ČVUT v Praze spolu s dalšími pražskými vysokými školami ocenilo zahraniční studenty mimořádným stipendiem profesora Miroslava Vlčka

České vysoké učení technické v Praze spolu s pražskými veřejnými vysokými školami sdruženými v konsorciu Study in Prague udělilo mimořádné stipendium prof. Miroslava Vlčka pětici zahraničních studentů. Slavnostní ceremonie předávání se uskutečnila 5. prosince 2023 v prostorech Rezidence primátora na Mariánském náměstí.

Mimořádné stipendium profesora Miroslava Vlčka je udělováno od roku 2021 zahraničním studentům, kteří nad rámec studijních povinností přispívají k šíření dobrého jména Českého vysokého učení technického v Praze, jak v České republice, tak v zahraničí, s cílem vyšší internacionalizace univerzitního prostředí veřejných vysokých škol v Praze. Toto stipendium je formou uctění památky profesora Vlčka, vedoucího katedry aplikované matematiky na Fakultě dopravní ČVUT a dlouholetého prorektora pro zahraniční vztahy ČVUT v Praze. Od roku 2015 do roku 2019 byl duchovním otcem myšlenky a koordinátorem projektu Study in Prague, který sdružil sedm pražských veřejných vysokých škol a přilákal stovky zahraničních studentů ke studiu v Praze. 

V letošním roce na slavnostní ceremonii v Rezidenci primátora za ČVUT získala stipendium Daria Objeleanscaia, původem z Moldávie, která je studentkou 3. ročníku bakalářského programu Informatics se specializací Computer Science na Fakultě informačních technologií.

„Jsem pyšná, jak se univerzita a moje domovská fakulta stará o zahraniční studenty, a jsem ráda, že můžu být součástí tohoto procesu. Mezinárodní aktivity jsou mi hodně blízké a budu v tom pokračovat i po skončení studia,“ uvedla.

Studentka Daria získala stipendium za pomoc v oblasti propagace směrem do zahraničí nejen své domovské fakulty, ale i za své vynikající a motivující studijní výsledky. Daria působí jako tzv. teaching assistent – pomocnice pedagogům a zahraničním studentům prvních ročníků s výukou, zasloužila se o překlad webového přehledu předmětů a pravidelně je zainteresována v internacionalizačních aktivitách Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze. 

Do konsorcia Study in Prague patří ještě Univerzita Karlova, Česká zemědělská univerzita v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, Akademie múzických umění v Praze a Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Cílem konsorcia je společně propagovat cizojazyčné programy a město Praha uchazečům ze zahraničí. 

Kontakty pro média

Ivana Macnarová

PR manažerka

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková