První mezinárodní Quantum Hackathon ovládli studenti ČVUT

První International Quantum Hackathon na FIT ČVUT přilákal 44 mladých talentů z celého světa. Devět studentských týmů dva dny pracovalo na řešení problémů pomocí kvantových technologií. Šíře řešených témat byla od rozpoznávání min v mořích, přes technologie v medicíně, bezpečnost v energetice, až po vesmírné technologie. Vítězný tým se skládal ze studentů Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze a středoškoláka ze SPŠE Plzeň. Vyhlášení výsledků proběhlo na navazující konferenci Quantum Day 26. června 2024. Organizátory obou akcí za ČVUT v Praze byly Fakulta informačních technologií (FIT ČVUT)Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI ČVUT) společně s agenturou CzechInvest a partnery IBMTensor Ventures.

Vítězství si odnesl tým studentů FIT ČVUT a studenta SPŠE Plzeň s názvem Tangus, který navrhl řešení složitého problému rozpoznávání min v mořích a oceánech využitelné pro civilní nákladní lodě a námořnictvo. 

„Ke kvantovým technologiím jsme se dostali poprvé před pár lety, kdy jsme měli předmět Kvantové programování na FIT ČVUT, který u nás vzbudil zájem o kvantové programování. Problém, který jsme řešili, vycházel z mojí diplomové práce na řešení detekci malware, tedy škodlivých programů v počítači. Byl to jiný případ, ale myšlenka je stejná. Mám nějaký klasifikační problém a mám málo vzorků a chci je nějak klasifikovat a k řešení jsme využili kvantový počítač a strojové učení. Víru ve vítězství jsme měli, i když byly i krizové momenty, a jsme rádi, že to vyšlo,“ uvádí za vítězný tým Tangus Ing. Eliška Krátká, studentka FIT ČVUT.

Druhé místo získal tým Quties, reprezentovaný studenty FIT ČVUT, s Quantum radarem jako řešením screeningových technologií v medicíně. Třetí místo získal tým Toobee, složený ze studentů z FJFI a FIT ČVUT, za projekt orbitálního úklidu s řešením pomocí kvantové optimalizace a využitím satelitů pro mechanické čištění.

„My jsme ti popeláři, kteří sbírají kameny ve vesmíru,“ směje se Michael Wagner za tým Toobee.

Tři vítězné týmy přijme ve čtvrtek 27. června na Pražském hradě Jaroslav Zajíček, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky.

Na Quantum Hackaton navázala konference Quantum Day, která přinesla informace o nejnovějších trendech v kvantových technologiích, příběhy nadějných start-upů a také slavnostní vyhlášení úspěšných studentských týmů předcházejícího International Quantum Hackatonu.

Programu druhého ročníku konference se zúčastnili špičkoví odborníci z vědecké komunity, průmyslu, investorů a vládních organizací, kteří diskutovali o možnostech využití kvantových technologií pro řešení reálných problémů. Mezi úvodními řečníky byl vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš a ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek. Oba se shodli, že kvantové technologie jsou klíčové a již formují a dále budou formovat naši budoucnost. Konstatovali, že pro to, aby ČR byla v globální konkurenci úspěšná je nezbytné, abychom intenzivně podporovali oblast výzkumu, vzdělávání a transferu technologií. 

“Jednu z klíčových rolí bude hrát vzdělávání. Kvalifikovaní odborníci, a to nejen vysoce kvalifikovaní výzkumní pracovníci, ale také lidé, kteří budou schopni kvantové technologie využívat v každodenním životě. Z hlediska vzdělávání máme v Česku několik vysokoškolských programů, ale stále je to málo. Musíme zintenzivnit vzdělávání studentů, protože v současné době nevychází ze škol dost absolventů se znalostí kvantových technologií. Je třeba popularizovat kvantové technologie mezi mladými. Proto jsem nesmírně rád, že proběhl mezinárodní Quantum Hackathon, vlastně poprvé v Česku. Je potřeba zatraktivnit tuto oblast a přitáhnout zájem mladých lidi. Bylo skvělé, že na hackathonu byli i studenti středních škol – myslím, že právě o nich ještě určitě uslyšíme,“ doplnil Petr Kavalíř, zmocněnec vlády ČR pro kvantové technologie.

Konference nabídla několik panelových diskuzí a přednášek. Velké téma, kterému jsme věnovali jeden velký blok, jsou dopady kvantových technologií na kybernetickou bezpečnost. 

„Největší hrozba je, že se tomu nebudeme věnovat, což je to, čeho se bojím v ČR, aby nám neujel vlak. Ale tady bych chtěl extrémně pochválit spolupráci s akademickou sférou, a také to, že komerční sektor začal táhnout za jeden provaz. Takže hlavní je nepolevit v tom úsilí, které se nám podařilo nastartovat,“ odpovídá Martin Švík, technologický ředitel IBM pro region severní, střední a východní Evropy a dodává: „Jsem extrémně pyšný na všechny, kdo byli součástí hackatonu. Pokud se někdo aktuálně věnuje AI, měl by se věnovat i kvantovým technologiím, protože se může brzy ukázat, že největší přínos bude až z této kombinace.“

Tato akce byla realizována v rámci projektu Podpora podnikavosti, který je součástí Národního plánu obnovy, komponenty 1.4. Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie, financovaného z EU Nástroje pro oživení a odolnost.

Kontakt pro média

Ivana Macnarová

PR manažerka

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková