Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Studijní pobyty

Víte, že na FIT přijíždí na studijní pobyty třikrát více studentů, než kolik jich z FIT vyjede na naše partnerské univerzity? Není vám to líto? Pro poznání jiné země, jejího jazyka a kultury představuje studijní nebo pracovní pobyt ničím nenahraditelnou zkušenost. Díky nim si ověříte schopnost postarat se o sebe v novém prostředí, naberete nové zkušenosti, seznámíte se s cizí kulturou a získáte nové kontakty – mnohdy na celý život.

Studijní pobyt v zahraničí samozřejmě stojí určité úsilí. Přes podporu stipendiem ze strany školy i něco z „vlastní kapsy“, ale především a hlavně stojí to za to.

V současné době máme 37 platných dohod především s evropskými univerzitami, ale zajímavé jsou i destinace mimo Evropu, např:

Postup při výjezdu na studijní pobyt
Erasmus+ nebo bilaterální dohody FIT/ČVUT

1.

Příprava

  • Přípravu na studijní pobyt je třeba zahájit s ročním předstihem. Například pokud chcete odjet studovat v akademickém roce 2021/2022 („rok n+1“), je třeba podniknout následující kroky už na podzim 2020 („rok n“).
  • Zjistěte si, zda splňujete aktuální podmínky pro výjezd studentů. Pokud ne, je třeba zlepšit studijní výsledky nebo počkat. 
  • Zúčastněte se informačních akcí pořádaných FIT nebo Rektorátem ČVUT.
  • Pomocí aplikace Mobility ČVUT (Bilaterální dohody) najdete celoškolské (ČVUT) nebo fakultní (FIT) partnery s platnou dohodou na akademický rok n+1. U celoškolských si na Rektorátu ověřte, zda zahrnují specializace 11.0, 11.3 nebo 6.0 (Informatics, Computer Science & Engineering).
  • Pro výběr univerzity si sežeňte co nejvíce relevantních informací (např. nabízené předměty, výuka v angličtině, ranking, harmonogram ak. roku, možnosti ubytování a stravování) na ČVUT i mimo (např. univerzitní webové stránky, lokální Erasmus+ a ČVUT/FIT koordinátor, zprávy předchozích cestovatelů).

Mobility ČVUT Podmínky pro výjezd studentů

2.

Výběrové řízení

  • Navštivte relevantní webové stránky ČVUT a včas podejte přihlášku přes aplikaci Mobility ČVUT. Máte možnost vybrat si max. 3 destinace v rámci rektorátní nabídky, nebo max. 3 destinace v rámci nabídky FIT. Nelze se hlásit současně do obou.
  • Pokud nemáte pro jazyk výuky ve vybraných destinacích příslušný certifikát na úrovni alespoň B2, přihlaste se, připravte se a úspěšně projděte jazykovými testy (angličtina, němčina – leden/únor roku n).
  • Komunikujte s koordinátorkou FIT Ing. Reginou Šmídovou a s příslušnou koordinátorkou Rektorátu ČVUT ohledně svého pořadí ve výběrovém řízení a finálního výběru destinace.

Mezinárodní programy ČVUT Mobility ČVUT 

3.

Před odjezdem a po návratu

Vyplácení stipendia po dobu studijního pobytu, uzavření příslušné finanční dohody a další záležitosti před odjezdem stejně jako potřebné kroky po návratu ze studijního pobytu probíhají v intencích Rektorátu.

Pokyny Rektorátu

RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.

Proděkanka pro vnější vztahy

Ing. Regina Šmídová

Sekretářka Katedry teoretické informatiky