Průvodce studiem

EuroTeQ Collider

Zapojte se do nového vzdělávacího a výzkumného formátu v rámci výzvy EuroTeQ Collider a za úspěšnou účast získejte 5 ECTS kreditů. Letošním tématem této výzvy je „No leave waste behind“, které se zaměří na tři aktuální okruhy: města – energie – spotřeba. 

O projektu

Projekt EuroTeQ Engineering University podporuje spolupráci mezi 6 evropskými univerzitami a 45 technologickými partnery a rozvíjí nový přístup ke vzdělávání budoucích inženýrů. Cílem výzvy EuroTeQ Collider je propojit účastníky tak, aby se podpořila jejich kreativita, inovace a sdílení vědomostí, což povede k vytvoření nových přístupů a rovněž k návrhu neobvyklých řešení v rámci zadaného tématu.

Výzva probíhá u všech partnerů EuroTeQ formou projektových týdnů. Program těchto týdnů je vytvářen společně s průmyslovými partnery, začínajícími podniky, učiteli a studenty jednotlivých institucí.

Kontakt

Pro další informace k této výzvě kontaktujte prof. Henriho Achtena:

achten@fa.cvut.cz