Matěj pochází z rodiny hudebníků, proto pro něj byla budoucí kariéra většinu dětství jasná. Při nástupu na střední školu se však rozhodl, že nastoupí na gymnázium místo konzervatoře. Svůj volný čas odjakživa trávil u počítače, proto si pro studium vybral IT. Lákalo jej, že FIT je nejmladší fakultou ČVUT a přišlo mu logické, že půjde studovat IT na fakultu, která to má ve jméně. 

„Původně jsem nastoupil na FIT s úmyslem studovat bezpečnost. Po prvním ročníku, kdy jsem nahlédl do všech oborů, jsem si nakonec zvolil znalostní inženýrství. Lákala mě analýza dat a líbilo se mi, že se jedná o moderní a rychle se rozvíjející obor.“

Věnuje se sportovní lukostřelbě, ve které i v minulých letech reprezentoval Českou republiku na světových dorosteneckých soutěžích. Ve své bakalářské práci „Měření letových vlastností šípu vysokorychlostní kamerou“ spojil svou lukostřeleckou kariéru  s akademickým prostředím. Odhalil v ní nedostatky v technice lukostřelců a určil, jaké pohyby prstů a ruky při výstřelu způsobí stranovou nebo výškovou chybu v zásahu terče. Práce je tak zdrojem informací pro trenéry i závodní střelce. 
 
Aktuálně je součástí týmu ImproLab, kde provádí další výzkum. Laboratoř je pro něj ideálním prostředím, protože nabízí špičkové technologie v oblasti kamerového záznamu, jako jsou například vysokorychlostní kamery. Ty jsou ideálním nástrojem k zaznamenání rychlého aktu vystřelení šípu. Záznamy pak v ImproLabu analyzuje metodami zpracování obrazu s využitím zkušeností ostatních členů týmu. 
 
Po dokončení bakalářského studia pokračuje na fakultě v navazujícím magisterském studiu. V rámci programu VýLeT píše survey shromažďující různé technologické přístupy ke zkoumání lukostřelby. V budoucnu plánuje provést další vlastní výzkum v oblasti techniky střelby. Po inženýrském titulu zvažuje zůstat na fakultě dále v doktorském studiu. 

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.