Bc. Roman Bushuiev

Absolvent

Programování Romana nikdy nelákalo, dokud nezačal studovat FIT. Po intenzivním prvním ročníku se snaží pomocí programování automatizovat a zjednodušovat úplně všechno. Nicméně jak se ukázalo během programátorské práce na ÚOCHB ve skupině Tomáše Pluskala, přírodní procesy jsou tak složité, že je nejen nejde zjednodušit, ale většinou je nejde ani pochopit. Proto v současnosti pracuje na vývoji algoritmů umělé inteligence, které by v tom pomohly.

Skupina Tomáše Pluskala studuje biochemii rostlin, o které dnes víme hodně málo. Jednoduše ani neznáme většinu molekul, které obsahují, a to i když se hodně léčiv vyrábí přímo z rostlin. Roman začal pracovat na ÚOCHB během studia na FIT jako programátor vědeckého softwaru MZmine 3, který slouží ke zpracování dat hmotnostní spektrometrie. Tato data obsahují informace právě o molekulárním složení organických vzorků (např. rostlin) a pomáhají studovat odpovídající biologické procesy. MZmine 3 vyvíjejí a používají odborníci po celém světě a nedávno software byl publikován v prestižním časopisu Nature Biotechnology. Nicméně data hmotnostní spektrometrie obsahují tolik informací, že člověk stále nedokáže dekódovat víc než jejich 90%. Roman v AR 2022/2023 dokončuje magisterské studium na FIT s diplomovou prací, ve které se snaží tyto meze posunout pomocí umělé inteligence.

Bakalářskou práci Predikce biosyntézy terpenů pomocí strojového učení vypracoval na Katedře aplikované matematiky ve spolupráci s ÚOCHB rovněž pod vedením Tomáše Pluskala. Aplikoval algoritmy strojového učení na pochopení biosyntézy farmaceuticky účinných molekul, terpenů. Za tuto práci obdržel cenu Via Chimica pro rok 2022.

„Rostliny jsou mnohem lepší chemici než my lidi a dokážou syntetizovat látky, které člověk nedokáže vyrábět vůbec. Takže porozumění biologickým procesům syntézy má potenciál kompletně změnit přístup k výrobě léčiv.“

Roman plánuje doktorské studium na ÚOCHB a CIIRC, kde se bude dále snažit transformovat přístup k biochemii pomocí umělé inteligence.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.