Patenty

Už za krátkou dobu existence naší fakulty máme na kontě celkem 5 patentů. Jejich autory jsou vědecko-výzkumní zaměstnanci a doktorandi. Jejich cesta v komerčním použití je zatím na začátku. Děláme vše pro to, abychom řady našich vynálezů dále rozšiřovali a posouvali tak hranice IT.

Zařízení pro integrované a distribuované řízení a správu inteligentních budov a bytů

Datum udělení patentu
29. 11. 2017
Přihlašovatel

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Druh PV

Český národní patent

Číslo přihlášky
2014-260
Číslo dokumentu
307 094
Datum podání přihlášky
15. 4. 2014
Datum udělení patentu
29. 11. 2017
Datum publikace patentu
10. 1. 2018
Anotace

Zařízení představuje efektivní řešení sítě služeb inteligentních budov a bytů. Opírá se o komunikaci protokoly IP/PLC a zajišťuje správu a ovládání s využitím kabeláže síťových rozvodů. Centrem zařízení je mikropočítač (1) komunikující s dalšími zařízeními tohoto typu a s Internetem prostřednictvím komunikačního modulu (2) a kmitočtového filtru (3). Modul (4) spínacích prvků ovládá fázový vodič (L) připojených síťových prvků, modul (5) pro měření proudů tekoucích do nulového vodiče (N) poskytuje informace o jejich spotřebě. Modul (6) pro snímání stavu ovládacích prvků dovoluje připojit ovladače, jako jsou vypínače, tlačítka nebo potenciometry kabeláží síťového rozvodu. Zdroj (7) zařízení napájí a jeho akumulátor podporuje základní funkce při výpadcích sítě. Vstupně/výstupní rozhraní (8) dovoluje připojit různé senzory, kamerové snímače, paměťové prvky a bezdrátové moduly. Data je možné zpracovat lokálně, ve spolupráci s dalšími prvky podle návrhu a/nebo distribuovat do Internetu. Převodníkem (9) lze zařízení připojit ke sběrnici RS-485 využívané v sítích standardního řízení budov a bytů.

Systém pro realizaci rozptylovací tabulky

Datum udělení patentu
24. 5. 2017
Přihlašovatel

CESNET, z. s. p. o.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Druh PV

Český národní patent
Evropský patent
United States Patent

Číslo přihlášky
2016-272
Číslo dokumentu
306 787
Datum podání přihlášky
10. 5. 2016
Datum udělení patentu
24. 5. 2017
Datum publikace patentu
7. 7. 2017
Anotace

Předkládané řešení umožňuje realizovat rozptylovací tabulku, například pro činnost kompresních algoritmů, s rychlou inicializací a současně s malými nároky na systémové prostředky. Hlavními částmi řešení jsou jeden nebo více základních bloků (1), odpovídající počet maskovacích bloků (20), čítač (14), adresní rozdělovač (15), demultiplexor (18) a multiplexor (22). Každý základní blok (1) obsahuje paměť (4) příznakového registru implementovaného jako tabulka LUT. V normálním provozním režimu je adresa celého systému příznaků rozdělena adresním rozdělovačem (15) na část připojenou současně do všech základních bloků (1) a na část, kterou demultiplexor (18) využije pro povolení zápisu do jednoho ze základních bloků (1). Maskovací bloky (20) spolu s multiplexorem (22) vybírají obsah adresovaného základního bloku (1). V režimu inicializace vytváří čítač (14) postupně všechny adresy na vstupech základních bloků (1) pro nastavení pamětí (4) příznakových registrů.

Zapojení pro integrované řízení a správu v sítích služeb inteligentních budov

Datum udělení patentu
9. 10. 2013
Přihlašovatel

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Druh PV

Český národní patent
Deutsches Patent

Číslo přihlášky
2012-685
Číslo dokumentu
304 151
Datum podání přihlášky
9. 10. 2012
Datum udělení patentu
9. 10. 2013
Datum publikace patentu
20. 11. 2013
Anotace

Návrhem je kryto zařízení pro efektivní řešení a projekt sítě služeb inteligentních budov, které se opírá o sdílení kabeláže primárně užívané pro výstavbu lokálních počítačových sítí Ethernetu, tedy o čtyřpárové kabely UTP Cat.5 případně Cat.6. Zařízení obsahuje centrální procesor (1), který podporuje libovolný program potřebný pro funkci zařízení. Rozhraní (2) 802.3 pro komunikaci protokolem IEEE 802.3c propojuje zařízení s dvojicí párů (1-2 a 3-6) UTP kabelu standardně využívaných technologií Ethernetu. Rozhraní (3) sběrnice RS-485 využívá v běžných lokálních sítích Ethernetu a v nich používaných zařízeních jako jsou směrovače/routery, přepínače/switche, servery, paměťová centra, tiskárny, ale i další, nepoužívané páry (5-4) UTP kabelů jako sběrnici splňují standard RS-485 v režimu synchronní (peer-to-peer) komunikace. Popisované zařízení může být také vybaveno vhodným vstupně/výstupním modulem (4), který dovoluje pracovat s případnými vlastními senzory nebo vlastními ovládacími prvky, a/nebo může uživateli lokálně poskytnout informaci o stavu a zajistit ovládání jak vlastního zařízení, tak prostřednictvím centrálního procesoru (1) a rozhraní (2) IEEE 802.3 pro komunikaci protokolem IEEE 802.3c a rozhraní (3) sběrnice RS-485 libovolného jiného zařízení sítě služeb, a/nebo může sloužit pro zpracování optických informací kamerového snímače, tedy zajistit ukládání dat, jejich vyhodnocení, např. detekci pohybu a přípravu pro přenos na centrální počítač sítě služeb nebo na vzdálený indikátor. Napájecí zdroj (5) pro ostatní části zařízení využívá nepoužívané páry (7-8) kabelů UTP a dovoluje i napájení senzorů a ovládacích prvků sběrnic RS-485 a vzájemné zálohování jiných zařízení. Propojení kontaktů mezi rozhraním (3) sběrnice RS-485 a dvojicí párů (1-2) a (3-6) dává možnost použít kabely připojené ke konektorům (B, C) typu RJ-45 a nevyužité pro přenos Ethernetu pro přídavnou sběrnici podle RS-485 v režimu asynchronní komunikace.

Zapojení pro generování multiplikativní inverze nad konečným tělesem GF(p)

Datum udělení patentu
7. 2. 2005
Přihlašovatel

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Druh PV

Český národní patent
United States Patent 7574469

Číslo přihlášky
2002-4116
Číslo dokumentu
294 898
Datum podání přihlášky
16. 12. 2002
Datum udělení patentu
7. 2. 2005
Datum publikace patentu
13. 4. 2005
Anotace

Podstata vynálezu spočívá ve vytvoření zapojení pro efektivní generování multiplikativní inverze nad konečným tělesem GF(p), kde p je prvočíslo, tj. generováním modulární inverze. Zapojení je upraveno pro binární vykonávání operací v procesu generování modulární inverze, a to vzhledem k co nejmenšímu počtu operací sčítání, odečítání a posuvu. Postup realizovaný navrženým zapojením odstraňuje redundantní operace pro konverzi lichých a záporných hodnot, které jsou prováděny u dosavadních postupů. K tomu se využívá reprezentace záporných čísel v doplňkovém kódu, posun hodnot doleva v řídicí části rozšířeného Euklidova algoritmu a nová definice hlídacích a řídicích podmínek provádění postupu. Minimalizování počtu operací sčítání a odečítání je žádoucí v případě počítání s velkými čísly, která se vyskytují v kryptografii.

Zapojenie procesorovej jednotky

Datum udělení patentu
30. 12. 1987
Přihlašovatel

Fyzikálny ústav CEFV SAV, Bratislava

Druh PV

Československý národní patent

Číslo přihlášky
1986-5867
Číslo dokumentu
257 355
Datum podání přihlášky
6. 8. 1986
Datum udělení patentu
30. 12. 1987
Datum publikace patentu
15. 12. 1988
Anotace

Účelom zapojenia procesorovej jednotky je presné riešenie sústavy lineárnych rovníc v oblasti zvolenej zvyškovej triedy. Uvedeného účelu sa dosiahne výpočtom inverznej matice v modulovej aritmetike, ktorý sa vykonáva v aritmetickej jednotke (A) v spolupráci s pamäťovým maticovým polom (M), blokom (I) tvorby modulových inverzných a negovaných čísel a blokom (C) riadiacej logiky. K riešeniu sústavy lineárnych rovníc v obore reálnych čísel je potrebných viacero procesorových jednotiek (P1 až Pm), ktoré pracujú synchrónne v súčinnosti s riadiacou jednotkou (R) a hositeľským počítačom (H). Zapojenie procesorovej jednotky môže nájsť široké uplatnenie pri riešení sústav lineárnych rovníc vo všetkých oblastiach vedy a techniky.

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.