Vědecká rada

Zápisy ze zasedání

Na každém zasedání Vědecké rady vytváříme zápis, ve kterém uvádíme program zasedání, průběh a závěry jednání veřejné části a závěry neveřejné části, včetně výsledků hlasování. Výsledky elektronického hlasování se stávají součástí zápisu z nejbližšího příštího zasedání.

Zobrazit další

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.