Vědecká rada

Členové

Děkan jmenuje členy rady na čtyřleté funkční období. Členy mohou být významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce ČVUT. Děkan může jmenovat také čestného člena rady. Předsedou Vědecké rady FIT je děkan doc. Marcel Jiřina.

Dotazy týkající se Vědecké rady FIT vám zodpoví Ing. Ladislava Smítková Janků, Ph.D., nebo Mgr. Lenka Fryčová. 

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.