Multi-agentní hledání cest pomocí Ozobot EVO

  • ESO-MAPF: Systém pro vykování plánů pro multi-agentní hledání cest pomocí jednoduchých reflexních robotů Ozobot EVO
  • Bakalářská práce, autor Ján Chudý

Diskrétní plán pro navigaci robotů ze zadaných počátečních pozic do zadaných cílových pozic v rámci mřížkové mapy je nejprve spočítán pomocí řešiče SATu a následně je provedena spojitá animace plánu na obrazovku, po které se pohybují roboti, kteří dokážou tuto animaci sledovat a s její pomocí dosáhnout cílových pozic.

Práce na DSPACE

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.