Politeia 21

Cílem projektu je vytvořit věrnou simulaci života v platónské „ideální obci“, jak je popsána v jeho spisu Ústava. Pokoušíme se o rekonstrukci toho, jak si samotný Platón svou obec mohl představovat, a to při zachování dobových a místních zvyklostí, architektury, umění, kultu apod.

Zkoumáme mezilidské interakce jednak pomocí tradičních metod a postupů sociálních věd, jednak pomocí pokročilých algoritmů a dalších technologických nástrojů. Předpokládáme přitom využití získaných poznatků, uvedených nástrojů i samotného simulátoru nejen pro další výzkumy, ale i v dalších oblastech mimo akademickou sféru.

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.