Bakalářské předměty

Kód Název předmětu
BI-KSA Úvod do kulturní a sociální antropologie
BIK-KSA Úvod do kulturní a sociální antropologie

Magisterské předměty

Kód Název předmětu
NI-CAP Člověk v antropologických perspektivách
NI-VEM Vědecké myšlení

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.