Digitalizace historických artefaktů a digitální rekonstrukce památek

Cílem projektu je zachovat nejen české kulturní dědictví a učinit jej v digitální podobě dostupným pro širokou veřejnost. V této souvislosti již jednáme o spolupráci s Národním muzeem. Plánujeme se rovněž zapojit do digitalizace lobkowiczkých sbírek nebo se podílet na digitální rekonstrukci keltského oppida Závist.

© <a target="_blank" href="https://www.expedia.com/stories/7-ancient-ruins-around-world-reconstructed/">Expedia</a>
Zdroj: Expedia

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.