Inženýrem na FIT díky 9 magisterským specializacím

8. 2. 2021

Magisterský program Informatika nabízí nově devět specializací. Cílem rozšířeného programu je seznámit studenty s hlavními oblastmi moderní informatiky. Fakulta tak upravila nabídku svého magisterského programu a studenti si mohou vybrat ze specializací, které jim poskytnou kvalitní studium na míru.

FIT ČVUT nabízí zájemcům o titul Ing. magisterské studijní specializace, které jsou zaměřené na praktické dovednosti a znalosti. Fakulta tak dokončila modernizaci a transformaci svého magisterského programu. Magisterské studium tak nyní více navazuje na bakalářské specializace, které fakulta nabízí. Podat přihlášku ke studiu je možné do 31. března 2021.

FIT nabízí tyto magisterské studijní specializace:

  • Manažerská informatika
  • Návrh a programování vestavných systémů
  • Počítačová bezpečnost
  • Počítačové systémy a sítě
  • Softwarové inženýrství
  • Systémové programování
  • Teoretická informatika
  • Webové inženýrství
  • Znalostní inženýrství

Pro přijetí je nutné bakalářské vzdělání a absolvování přijímací zkoušky z tematických okruhů na úrovni bakalářského studia FIT, která se bude konat 10. 6. 2021.

Uchazeč může předem požádat o prominutí přijímací zkoušky, pokud je v daném roce studentem bakalářského studijního programu, který zakládá předpoklady ke studiu magisterského studijního programu Informatika na FIT a zároveň vážený studijní průměr za celou dobu dosavadního studia je ke dni 31. 3. 2021 (tzn. v roce konání přijímací zkoušky) nejvýše 2,1 (viz Podmínky přijetí). O případném prominutí rozhoduje přijímací komise.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková