První místo v Konsent hackathonu obsadil tým studentů z FIT ČVUT a UK

6. 6. 2021

Ve dnech 21.–23. května 2021 proběhl první ročník česko-izraelského online hackathonu Konsent hackathon zaměřeného na prevenci sexuálního násilí v akademickém prostředí a násilí na dětech. První místo v hackathonu obsadil tým Entropy studentů FIT ČVUT a Univerzity Karlovy.

Konsent hackathon je pořádaný nezávislou organizací Konsent. Cílem této 24hodinové akce bylo nalézt technologické řešení problémů týkajících se jak sexuálního násilí na vysokých školách, tak násilí páchaného na dětech, což bylo téma zaštiťované izraelskou Azrieli College a Hadassah Academic College.

Tým Entropy si odnesl první cenu za vývoj aplikace SafeCampus. Ve svém plném provedení by aplikace měla umožnit obětem sexuálního násilí a obtěžování na vysokých školách prostřednictvím rychlého a jednoduchého dotazníku obdržet personalizované rady a kontakty, které by jim měly pomoct s velmi těžkou životní situací

„Aplikace by měla být současně schopná tato anonymizovaná nahlášení analyzovat pomocí strojového učení, a následně vyhodnocovat situaci na dané vysoké škole nebo její části,“ říká Lucie Procházková, členka týmu Entropy, a dodává: „Ve spolupráci se školami by pak výsledky datové analýzy měly pomoci školám implementovat takové programy proti sexuálnímu násilí a obtěžování, které jsou jim přímo ušity na míru.“ 

Tým tvořili: Antonin Kříž, Adam Procháska a Lucie Procházková, Jakub Horák (FIT ČVUT), Markéta Karlasová (FF UK), Martin Košatka (PF UK).

Organizace Konsent se od roku 2016 věnuje prevenci sexuálního násilí a obtěžování aplikovaného na ženách. Ve spolupráci s odborníky pořádá workshopy a kampaně pro školy, vysoké školy či vytváří projekty na téma sexuální násilí.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková