Otevřeli jsme Učebnu virtuální reality

23. 11. 2021

FIT ČVUT otevírá moderně vybavenou Učebnu virtuální reality. Studentům je tak nyní k dispozici 25 brýlí pro virtuální realitu. Díky nim má každý student inovační prostor pro to si samostatně vytvořit svůj virtuální svět a naučit se jej ovládat. Fakulta kromě nového špičkového vybavení rozšiřuje výuku virtuální reality o předmět Technologie virtuální reality.

Nově uspořádaná učebna je vybavena 25 brýlemi pro virtuální realitu, tzv. headsety, které z ní dělají špičkovou učebnu virtuální reality (VR). Ve specializovaných předmětech se studenti dozví princip fungování headsetů, proniknou do světa virtuálních vesmírů či rozšířené reality a zjistí, jak se dá VR využít v průmyslu, hrách, ale i v lékařství či psychologii. Studenti tak mohou přímo na cvičeních vyvíjet a zkoušet své projekty, kterých vzniklo již více než 400, a současně na nich i pracovat mimo výuku. 

„S těmito headsety nabízíme jak technicky, tak kapacitně výjimečné zázemí v oblasti VR. Naši studenti tak mají jedinečnou možnost pochopit principy vytváření virtuálních 3D vesmírů,“ říká doc. Petr Klán, vedoucí učebny, a dodává: „V učebně může být do virtuální reality připojeno až 25 studentů současně, mohou se potkat v jednom virtuálním světě a vzájemně tvořit a komunikovat spolu s jinými uživateli virtuální reality mimo fakultu.“ 

Učebna bude sloužit také pro práci na bakalářských a diplomových pracích, které se virtuální reality týkají. Některé z nich vznikají i v rámci projektu Věnná města českých královen. Vybavení učebny je financováno z fakultních zdrojů a výuka je spolufinancována z projektu MŠMT z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, ESF výzva pro vysoké školy II s názvem „Komplexní výuka virtuální reality na FIT“.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková