Den otevřených dveří 13. 1. 2022

Chcete vědět, proč studovat informatiku právě u nás? Přijďte se osobně setkat s vyučujícími i studenty a zjistit, jaké studium na naší fakultě doopravdy je. Připravili jsme pro vás prezentaci o bakalářském i magisterském studiu a přijímacím řízení. Budete moci navštívit stánky jednotlivých studijních specializací a prohlédnout si prostory fakulty včetně laboratoří. Své odpovědi na otázky zde najdou i zájemci o kombinované studium nebo zájemci o studium v anglickém jazyce. Je připraven i online program pro ty, kteří nemohou přijít osobně.

Listopadový Den otevřených dveří FIT ČVUT přilákal mnoho zájemců o studium, a proto bychom ho rádi nabídli v lednu znovu těm, kteří ho nestihli. Chceme abyste se na našich akcích vzhledem k současné situaci cítili co nejbezpečněji, proto lednový Den otevřených dveří proběhne za podmínek protiepidemických opatření platných v den konání akce. Bude potřeba splňovat podmínky pro hromadné akce dle systému O-N-(T) a mít nasazen respirátor. Kontrola splnění podmínek bude probíhat u vstupu do budovy. Doporučujeme přijít s časovým předstihem a pro rychlou kontrolu se prokazovat aplikací Tečka.

V případě, že k nám nebudete moci přijít osobně, bude pro vás připraven online program. Ve virtuálním atriu naší budovy získáte všechny potřebné informace, které potřebujete.