Student FIT získal Cenu Stanislava Hanzla

7. 12. 2021Ivana Macnarová

U příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu udělilo České vysoké učení technické svým nejlepším studentům Cenu Stanislava Hanzla. Mezi oceněnými je Ing. Marek Suchánek, absolvent bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru Informační systémy a management na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Cenu převzal 23. listopadu 2021 v Betlémské kapli za vynikající výsledky ve studiu a za vědeckou, odbornou a další významnou činnost.

Marek Suchánek pokračuje ve studiu v rámci jedinečného dvojitého doktorského studijního programu (Double Degree Program) ve spolupráci s belgickou Univerzitou v Antverpách, kde propojuje konceptuální modelování s implementací ve formě Normalized Systems. Jako „první vlaštovka“ v tomto programu pomáhá i s koordinací této spolupráce. V rámci výzkumu se může pochlubit odbornými publikacemi. Aktivně se podílí na projektech v rámci fakulty (např. na vývoji, správě a školení nástroje pro chytré plánování správy dat Data Stewardship Wizard v evropské infrastruktuře ELIXIR. O Data Stewardship Wizard je zájem z celého světa a je provozován na řadě evropských univerzit a výzkumných organizací). Marek Suchánek se také účastní Studentské grantové soutěže ČVUT. Učí na FIT předměty v rámci bakalářských i magisterských specializací a v neposlední řadě vede bakalářské a diplomové práce. Za svoji diplomovou práci „Podpora konceptuálního modelování pro jazyk Haskell“ získal Cenu děkana za vynikající závěrečnou práci.

„Ocenění si velice vážím a děkuji za něj nadačnímu fondu i vedení naší fakulty za návrh na toto ocenění. Je to velké povzbuzení do další práce, jak vědecké, tak i praktické na projektech a výuce.“ 

Nadační fond Stanislava Hanzla byl založen v roce 1997 na počest prvního rektora ČVUT v Praze po listopadu 1989 prof. Ing. Stanislava Hanzla CSc.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková