Den otevřených dveří pro uchazeče o doktorské studium 1. 3. 2022

7. 2. 2022

Přemýšlíte o doktorském studiu? Připojte se na Ph.D.O.D. – online den otevřených dveří pro zájemce o titul Ph.D. z FIT ČVUT. Budete mít skvělou příležitost dozvědět se to nejpodstatnější o studiu v doktorském programu a zeptat se na vše, co vás zajímá. Připojte se 1. 3. 2022 od 18:00.

V rámci krátké přednášky vám Doktorský studijní program Informatika představí proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. společně s našimi doktorandy. Máte dotazy? Bezprostředně po přednášce se můžete zeptat na cokoli, co vás zajímá. Napište svou otázku a oni vám během živého přenosu odpoví. 

Doktorské studium znamená především vlastní vědecko-výzkumnou činnost, zapojení se do mezinárodní spolupráce a publikační činnost, které vedou k finální dizertační práci. Pro kvalitní vědecký výzkum mají studenti doktorského programu Informatika k dispozici moderní technologické zázemí se špičkovým IT vybavením. 

„Studijní předměty programu jsme koncipovali tak, aby pokrývaly široké spektrum odborných oblastí informatiky. Doktorské studium u nás znamená především vědu a výzkum, proto jsme náplň předmětů uzpůsobili tak, aby získané znalosti mohly být základem pro zpracování dizertačních témat studentů,“ říká doc. Štěpán Starosta. 

Absolventi doktorského programu Informatika budou schopni na základě širokých znalostí ze všech oborů informatiky využít světového trendu provázanosti hardwaru a software a stát se vedoucími výzkumných týmů v IT průmyslu.