Děkan doc. Marcel Jiřina byl inaugurován v Betlémské kapli

Dne 28. dubna 2022 se v Betlémské kapli uskutečnila slavnostní inaugurace doc. Marcela Jiřiny,  který byl 1. 10. 2021 jmenován děkanem pro funkční období 2021–2025. V Betlémské kapli byl inaugurován také rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček a děkani ostatních pěti fakult, a to jak ti stávající, tak i nově zvolení.

Doc. Marcel Jiřina při inauguraci složil děkanský slib, převzal děkanský řetěz a jmenovací dekret. Ve své funkci děkana FIT má za sebou již čtyři roky intenzivní práce a na další čtyři si stanovil zásadní cíle, kterými jsou mimo jiné pokračování ve zvyšování kvality výuky, posílení vědy a rozvoj fakulty jako celku.

„Byl bych rád, aby fakulta byla magnetem pro studenty i zaměstnance a studium na ní bylo prestižní záležitostí,“ představuje doc. Jiřina svou vizi. „Rád bych v tomto druhém funkčním období posunul fakultu dál ve směru vědeckých výsledků.“

Za jeho působení ve funkci děkana FIT se fakulta stala jednou z předních IT fakult v České republice. Zájem o studium na fakultě se během jeho prvního funkčního období výrazně zvýšil a FIT ČVUT má aktuálně ze všech fakult ČVUT nejvyšší počet uchazečů. Více než pětina všech uchazečů o studium na ČVUT se hlásí na FIT.