Systém pro realizaci rozptylovací tabulky

V roce 2017 získali Ing. Matěj Bartík, z Katedry číslicového návrhu, a Dr. Ing. Sven Ubik, ze sdružení CESNET, patent na systém pro realizaci rozptylovací tabulky. Předkládané řešení umožňuje realizovat rozptylovací tabulku, například pro činnost kompresních algoritmů, s rychlou inicializací a současně s malými nároky na systémové prostředky. Majitelem patentu je Fakulta informačních technologií ČVUT a CESNET, z. s. p. o.

Autor
Ing. Matěj Bartík
Dr. Ing. Sven Ubik
Přihlašovatel/Majitel
CESNET, z. s. p. o.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
Druh PV
Český národní patent
Evropský patent
United States Patent
Informace
ÚPV: Systém pro realizaci rozptylovací tabulky
Espacenet: System for Implementation of a Hash Table
United States Patent: System for Implementation of a Hash Table
Dokumentace
Patentový spis č. 306 787
Číslo přihlášky
2016-272
Číslo dokumentu
306 787
Datum podání přihlášky
10. 5. 2016
Datum udělení patentu
Český národní patent: 24. 5. 2017
Evropský patent: 15. 11. 2017
United States Patent: 16. 4. 2019
Datum publikace patentu
7. 7. 2017

Anotace

Patent - Systém pro realizaci rozptylovací tabulkyPředkládané řešení umožňuje realizovat rozptylovací tabulku, například pro činnost kompresních algoritmů, s rychlou inicializací a současně s malými nároky na systémové prostředky. Hlavními částmi řešení jsou jeden nebo více základních bloků (1), odpovídající počet maskovacích bloků (20), čítač (14), adresní rozdělovač (15), demultiplexor (18) a multiplexor (22). Každý základní blok (1) obsahuje paměť (4) příznakového registru implementovaného jako tabulka LUT. V normálním provozním režimu je adresa celého systému příznaků rozdělena adresním rozdělovačem (15) na část připojenou současně do všech základních bloků (1) a na část, kterou demultiplexor (18) využije pro povolení zápisu do jednoho ze základních bloků (1). Maskovací bloky (20) spolu s multiplexorem (22) vybírají obsah adresovaného základního bloku (1). V režimu inicializace vytváří čítač (14) postupně všechny adresy na vstupech základních bloků (1) pro nastavení pamětí (4) příznakových registrů.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D., stepan.starosta@fit.cvut.czProděkan pro vědu a výzkum


Poslední změna: 24.6.2019, 9:58