Bakalářský obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Webové inženýrství

Obor Webové a softwarové inženýrství se zaměřením Webové inženýrství se specializuje na webové systémy a tvorbu webových aplikací. Absolventi si osvojí kompletní vývojový cyklus aplikací, který zahrnuje analýzu, návrh, implementaci a testování. Zaměření je garantováno Katedrou softwarového inženýrství.

Na toto zaměření přímo navazuje magisterská specializace Webové inženýrství. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, obor si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Studenti tohoto zaměření si rozšíří společné základy informatiky o specifické architektury a technologie z oblasti webu, které jim umožní vytvářet dobré webové aplikace na straně klienta i na straně serveru. Student získá přehled primárně v těchto oblastech:

  • Vývoj moderních aplikací založených na principech webové architektury
  • Webové systémy a služby
  • Algoritmy pro zajištění spolehlivosti aplikací
  • Základní technologie (HTTP, HTML nebo XML)
  • Technologie pro indexaci velkého množství dat
  • Dynamické programovací jazyky

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi budou schopni pracovat na pozicích inženýra webových aplikací počínaje úrovní programátora klientských nebo serverových komponent aplikace. Absolventi naleznou uplatnění na pozicích architekta webových aplikací, který zvládne pracovat v rámci celého životního cyklu aplikací. Jsou schopni aplikace navrhovat, implementovat a testovat, případně je udržovat a dále rozvíjet.

Předměty zaměření

Studium je zaměřeno na principy a technologie pro vytváření klientů, serverů a infrastruktury zahrnující znalosti základních technologií, algoritmů, programovacích jazyků a databázových řešení. Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem je dostupný v Bílé knize. Povinné předměty prezenční formy zaměření jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra softwarového inženýrství. Garantem tohoto zaměření je Ing. Lukáš Bařinka. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

Lukáš Bařinka - profile

Ing. Lukáš Bařinka

Garant zaměření Webové inženýrství bakalářského oboru WSI

Odborný asistent na Katedře softwarového inženýrství

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Michal Valenta, Ph.D., michal.valenta@fit.cvut.czVedoucí Katedry softwarového inženýrství


Poslední změna: 17.12.2019, 11:52